OGŁOSZENIA PARAFIALNE – IV Niedziela Wielkiego Postu (22 marca 2020 roku)

1. Trwamy w ogłoszonym w piątek stanie epidemii. Ogranicza to nasz udział w mszach św. i praktykach wielkopostnych. Nie są sprawowane Nabożeństwa Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali czy Rekolekcji Wielkopostnych. Msze św. są odprawiane w naszej Parafii w porządku niedzielnym: 7,00, 9,00, 10,30, 12,00 i 19,00 . W dni powszednie o godz. 7,00 i 18.00. Kościół pozostaje otwarty od godz. 7.30 do 17.00. We wszelkich sprawach kancelaryjnych prosimy czytaj więcej...