W kancelarii parafialnej należy przedłożyć:
– skrócony odpis aktu zgonu z USC (do celów pogrzebowych)
– informację pisemną o przyjęciu (przez osobę zmarłą) Sakramentu Namaszczenia Chorych , Sakramentu Pokuty i Eucharystii.

Msza pogrzebowa odbywa się w parafii Osoby zmarłej.
Jeżeli z jakiegoś ważnego powodu pogrzeb parafianina odbędzie się poza naszą parafią, rodzina zmarłego powinna zwrócić się z prośbą do kancelarii parafialnej o pisemną zgodę – pozwolenie na pogrzeb w innej parafii. Podobnie, gdy ktoś z poza naszej parafii prosi o ostatnia posługę w naszej parafii prosimy o przedstawienie pisemnej zgody Księdza Proboszcza z parafii, w której zmarły mieszkał.