OGŁOSZENIA PARAFIALNE – IV Niedziela Wielkiego Postu (22 marca 2020 roku)

1. Trwamy w ogłoszonym w piątek stanie epidemii. Ogranicza to nasz udział w mszach św. i praktykach wielkopostnych. Nie są sprawowane Nabożeństwa Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali czy Rekolekcji Wielkopostnych. Msze św. są odprawiane w naszej Parafii w porządku niedzielnym: 7,00, 9,00, 10,30, 12,00 i 19,00 . W dni powszednie o godz. 7,00 i 18.00. Kościół pozostaje otwarty od godz. 7.30 do 17.00. We wszelkich sprawach kancelaryjnych prosimy o kontakt telefoniczny na nr 515 230 470. Zachęcamy do uczestnictwa w rekolekcjach on line na stronie www.drohiczynska.pl lub na stronie fb naszej Parafii. Prowadzi je z Pustelni Zwiastowania w Poletyłach ks. Robert Grzybowski.

2. Przypominamy, iż w mszach świętych może uczestniczyć maksymalnie 50 osób wraz z kapłanem i służbą liturgiczną.

3. Stolica Apostolska ogłosiła, iż wszelkie celebracje Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocnych będą odbywały się bez udziału wiernych. Czynimy starania, aby owa liturgia z naszego kościoła była transmitowana przez stronę fb naszej Parafii.

4. W imię miłości bliźniego prosimy po raz kolejny o przyjmowanie Komunii św. na rękę w celu uniknięcia zarażenia. Jest to zwyczajna forma Komunii św., którą w tym szczególnym czasie zaleca zarówno Stolica Apostolska jak i Księża Biskupi. Zapewne nikt z nas by nie chciał stać się przyczyną czyjegoś zarażenia a w konsekwencji śmierci.

5. We środę, Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, dzień modlitw o obronie świętości życia. Msze św. w naszym kościele o godzinie 7.00, 10,00 i 18.00.

6. Duchowa adopcja dziecka – materiały przy wyjściu z kościoła – jest wyłożona księga DUCHOWEJ ADOPCJI do której osoby podejmujące duchową adopcję powinni się wpisać.

7. Baranki na stół wielkanocny – CARITAS – 5 zł

8. Pragniemy serdecznie podziękować naszym Parafianom za ofiary przesłane bezpośrednio na nasze konto parafialne z dopiskiem „Taca w kwarantannie”. Pozwoli to na normalne funkcjonowanie naszej Parafii. Bóg zapłać!

9. Modlimy się, rozważamy Słowo Boże… Jesteśmy z Wami! Wspólnie doczekamy dnia, kiedy ponownie w naszej Świątyni wypełnionej po brzegi odśpiewamy uroczyste „Te DEUM” „CIEBIE BOGA WYSŁAWIAMY!” Do zobaczenia.  ?