Intencje mszalne 08-14.04.2024 r.

             PONIEDZIAŁEK, 08.04. 
7.00 + Bolesławę Wąsik (greg.)  
7.00 + Marcelego Pióro  
7.00 + Jadwigę Sawicką (30 dz.)  
10.00 + ks. Henryka Boguszewskiego, ks. Jana Laskowskiego, Franciszka, Helenę, Jana , Danutę, Tomasza Boguszewskich i z.m z rodz. Boguszewskich, Kuciów i Kurcewiczów  
18.00 + Iwonę i Bogumiłę Rawińskie oraz dusze w czyśćcu cierpiące  
18.00 + Mariusza Puchtę (4 r.) i zm. z rodziny  
            WTOREK, 09.04.    
7.00 o zdrowie i szczęsliwy przebieg operacji Marii [poza parafią]  
7.00 + Bolesławę Wąsik (greg.)  
7.00 + Krystynę i Mieczysława Mikułowskich, i zm. z Rodziny  
7.00 + Marcelego Pióro – of. sąsiedzi  
18.00 + Stanisławę  (10 r.), Wacława, Waldemara, Marka Ratyńskich; Jadwigę, Piotra Ołdak; Stanisława Dzięcioła  
18.00 + Tadeusza Pietrzaka (2 r.)  
             ŚRODA, 10.04.  
7.00 + Krystynę Wójcik – of. bratowa Czesława z rodziną  
7.00 + Alinę Rzepczyńską (1r.), Sabinę i Stefana Włodek  
7.00 + Władysława Ostrowskiego [poza parafią]  
7.00 + Czesława, Honoratę, Stanisława Domian, Helenę i Stefana Trzecieckich i ich Rodziców  
18.00 dziękczynno-błagalna w 3 r. ślubu Agnieszki i Pawła Marchelewicz  
18.00 + Bolesławę Wąsik (greg.)  
           CZWARTEK, 11.04.    
7.00 dziękczynno-błagalna z ok. r. chrztu Dariusza  
7.00 + Janusza Edwarda Abramczyka [poza parafią]  
7.00 + Franciszka Szmurło (36 r.), Martę, Stanisławę i Antoniego Kosińskich oraz zm. z Rodziny  
7.00 + Bolesławę Wąsik (greg.)  
18.00 o nowe i świętę powołania kapłańskie  
18.00 + Teresę Gąsior (5 r.)  
18.00 + Helenę i Stefana Osemka; Jerzego Biernata; zmarli z rodziny  
            PIĄTEK, 12.04.    
7.00 + Bolesławę Wąsik (greg.)  
7.00 + Marcelego Pióro [poza parafią]  
7.00 + Janinę i Czesława Niewiadomskich, Władysławę i Czesława Chabowskich  
18.00 + Irenę i Tadeusza Imbrzykowskich, Jadwigę i Stefana Gabińskich  
18.00 + Rodziców obojga stron, Jana i Janinę Banach  
            SOBOTA, 13.04.    
7.00 + Bolesławę Wąsik (greg.)  
7.00 + Krystynę Barbarę Wójcik [poza parafią]  
7.00 + Grażynę Schwartz (1 r.), Wiesławę i Henryka Pióro  
15.00 Ślub: Janina – Szymon  
17.00 Ślub: Luiza – Maciej  
18.00 + Marię Śliwowską – of. r. Pawelec  
18.00 + Alinę i Ryszarda Sobiczewskich i zm. z r. Sobiczewskich i Kostko  
           III NIEDZIELA WIELKANOCNA, 14.04. 
7.00 + Mieczysławę, Lucjana Kulikowskich, Władysława Maliszewskiego i Andrzeja Wiśniewskiego  
7.00 + Elżbietę Rosłon (2 r.)  
9.00 Dziekczynno – błagalna w 45 r. ślubu Jadwigi i Krzysztofa Przybysz z prośba o Boże błog.  
9.00 + Stanisława Łojek (3 r.), Annę Łojek  
10.30 + Janinę Skawską  
12.00 Za Parafian  
19.00 + Bolesławę Wąsik (greg.)