Intencje mszalne 15-21.04.2024 r.

             PONIEDZIAŁEK, 15.04. 
7.00 + Bolesławę Wąsik (greg.)  
7.00 + Jana Śliwowskiego (21 r.), zmarłych z rodzin Śliwowskich, Sapieżyńskich i Kujawów  
7.00 + Stanisławę Elżbietę Jarzec  [poza parafią]  
7.00 + Zofię Wojciechowską (30 dz.)  
18.00 + z rodz. Gajewskich, Pastewków, Nowaków, Henrykę Jankowską, Zygmunta Wituckiego,
i dusze w czyścu
 
18.00 + Janinę Wyszyńską (3 r.), Władysława Wyszyńskiego i zm. z r. Wyszyńskich, Książków
i Kokoszów
 
            WTOREK, 16.04.    
7.00 Marcelego Pióro – of. sąsiedzi  
7.00 + Zofię Nadaj (ur.), Danutę i Jana Nadaj, Magdalenę Paśnik, zm. z rodz. Nadajów, Puchtow
i Paśników
 
7.00 + Mariannę Muszyńską  
7.00 + Mariannę Gąsior (30 dz.)  
7.00 + Leszka Oljasza [poza parafią]  
18.00 + Bolesławę Wąsik (greg.)  
18.00 + Aleksandra Kuczyńskiego (29 r.) i zm. z r. Kuczyńskich, Jakubisiaków, Mielcarzów i Zychów  
             ŚRODA, 17.04.  
7.00 + Bolesławę Wąsik (greg.)  
7.00 + Julię Mech (2r.) i zm. z rodziny: Wojciecha, Stanisława  
7.00 + Genowefę Makowiecką – Jadwiga Siuchta z dziećmi  
7.00 + Izabelę Barszcz [poza parafią] – of. Rada Rodziców i pracownicy Samorządowego Przedszkola nr 1 w Łochowie  
18.00 za dusze w czyśćcu cierpiące  
18.00 + Mariannę Ryszawa (5 r.)  
           CZWARTEK, 18.04.    
7.00 dziękczynno-błagalna z okazji chrztu Marka  
7.00 + Bolesławę Wąsik (greg.)  
7.00 + Marcelego Pióro  
7.00 + Michalinę Kmieć (30 dz.)  
7.00 + Wiesława Kalbarczyka [poza parafią]  
18.00 Dziękczynno-błagalna w 50 r. ur. Mariusza  
18.00 + Edwarda Siedleckiego  
            PIĄTEK, 19.04.    
7.00 + Witolda Suplickiego i Rodziców Obojga Stron  
7.00 + Marcelego Pióro [poza parafią]  
7.00 + Elżbietę Oniszk (2 r. śmierci i z racji urodzin)  
7.00 + Tomasza Zasłonkę (30 dz.)  
18.00 + Bolesławę Wąsik (greg.)  
18.00 + Janinę Zdanowską i Jerzego Fedorczyka  
            SOBOTA, 20.04.    
7.00 + Bolesławę Wąsik (greg.)  
7.00 + Andrzeja Gajewskiego  
7.00 + Zdzisława Jaczewskiego (26 r.) i zmarłych z rodzin Jaczewskich i Boguszewskich  
7.00 + Leszka Oljasza [poza parafią]  
16.00 Ślub Kościół: Agnieszka – Maciej  
18.00 + Marcjanny, Marianny i Franciszka, zm. z r.  
           IV NIEDZIELA WIELKANOCNA, 21.04. 
7.00 + Stanisławę Pełkę  (14 r.) i zm. z rodz. Rukatów i  Pełków  
7.00 + Teodozję i Krzysztofa Gmur, Hannę Białoszewską  
9.00 + Bolesławę Wąsik (greg.)  
9.00 + Ryszarda i Teresę Kowalczyk  
10.30 + Andrzeja Wiśniewskiego  
12.00 Za Parafian  
12.00 Dziękczynno-błagalna w 39 r. ślubu Elżbiety i Krzysztofa Gąsiorek  
19.00 + Stanisława Gajowniczka