Bezpośrednie przygotowanie do pierwszej spowiedzi i pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy św. rozpoczyna się w klasie III poprzez katechizację i spotkania w parafii.
Dziecko przystępuje do I Komunii Świętej w swojej parafii.
Sakrament Pierwszej Komunii Świętej jest udzielany w II sobotę maja.

Wymagane dokumenty:
– świadectwo chrztu dziecka (jeśli chrzest miał miejsce w innej parafii)
Rocznica I Komunii Świętej odbywa się w uroczystość Bożego Ciała na mszy św. o godz. 10.30.