Intencje mszalne 22-28.04.2024

             PONIEDZIAŁEK, 22.04. 
7.00 + Bolesławę Wąsik (greg.)  
7.00 + Franciszka Chudona (12 r.), Czesłąwę, Henryka, Zofię i rodziców z ob. stron, Mieczysława Zasłonkę, Barbarę Saks, Leszka i Annę Chudon  
7.00 + Lucynę, Ignacego, Tadeusza, Józefę, Czesława, Cecylię, Henryka Komudów
oraz Sławomira Jaczewskiego
 
18.00 + Stanisława Krasieńko (7 r.)  
18.00 + Ryszarda Berbecia (3 r.), żonę Danutę i zmarłych z rodziny Berbeciów i Jurkowskich  
            WTOREK, 23.04.    
7.00 + Bolesławę Wąsik (greg.)  
7.00 + Jerzego Jagiełło i rodziców obojga stron  
7.00 + Stanisławę Widłaszewską – of. Jadwiga Siuchta  
18.00 Dziękczynna z okazji 76 ur. Haliny Konarzewskiej, z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej  
18.00 + Wojciecha Piotrowskiego  
             ŚRODA, 24.04.  
7.00 + Zofię Wojciechowską [poza parafią]  
7.00 + Halinę i Stanisława Ziółkowskich, zm. z rodz. Pietrzaków, Ziółkowskich i Łuniewskich, Agnieszkę Rożek  
7.00 + Tadeusza Fedorczyka; Bogdana Osytka  
7.00 + Marka Sulicha  (z racji imienin)  
7.00 + Janusza Edwarda Abramczyka [poza parafią]  
18.00 Dziękczynno-błagalna w rocznicę urodzin Pawła Marchelewicza, o opiekę Matki Bożej  
18.00 + Bolesławę Wąsik (greg.)  
           CZWARTEK, 25.04.    
7.00 + Bolesławę Wąsik (greg.)  
7.00 + Józefa (r.), Alinę i Jerzego Kuć  
7.00 + Marka, Elżbietę, Zdzisłąwa Marsickich, zm. dziadków Marsickich i Puchtów, Jakuba Żurańskiego, Magdalenę Paśnik i dusze w czyśćcu cierpiące  
7.00 + Zofię Borkowską (30 dz.)  
18.00 + Stanisława Kanclerza (2 r.), zmarłych Rodziców i Rodzeństwo z ob. stron  
18.00 + Elę Markiewicz  
            PIĄTEK, 26.04.    
7.00 dziękczynno-błagalna w 81 r. chrztu świętego Barbary  
7.00 + Bogumiła Wróblewskiego (4 r.)  
7.00 + Krzysztofa Kostrzewę (4r.)  
7.00 + Wiesława Kalbarczyka [poza parafią]  
18.00 + Bolesławę Wąsik (greg.)  
18.00 + Czesława Konarzewskiego (3 r.) i Grzegorza Konarzewskiego (11 r.)  
            SOBOTA, 27.04.    
7.00 + Bolesławę Wąsik (greg.)  
7.00 + Wacławę Łopacińską (1 r.) i Stanisława Łopacińskiego (38 r.)  
7.00 + Honoratę i Wacława Strąk, Stefana, Janinę i Andrzeja Postek , Helenę Strąk  
7.00 + Janusza Edwarda Abramczyka [poza parafią]  
18.00 + Aleksandra (20 r.), Anastazję, Zbigniewa, Jacka , Piotra  
18.00 + Andrzeja Zach (3 r.), Bronisławę, Jerzego, Jana Polubiec oraz Tomasza Sekułę  
           V NIEDZIELA WIELKANOCNA, 28.04. 
7.00 Dziękczynno-błagalna w 9 urodzin Marysi Sosnowskiej  
7.00 + Ireneusza Litwiniuka (20 r .), Anielę Litwiniuk, Halinę, Kazimierza Litwiniuk, Wiesławę
i Kazimierza Borsów
 
9.00 Dziękczynno-błagalna w 30 r ślubu p. Grażyny i Andrzeja  
9.00 + Wiesława, Sławomira, Edmunda Iwańskich; Danutę i Jacka Hawryluk  
10.30 Dziękczynno-błagalna w 40 r ślubu p. Anny i Henryka  
12.00 + Sylwestra Rejf (15 r.)  
12.00 + Mariannę Gąsior [poza parafią]  
19.00 + Bolesławę Wąsik (greg.)