Sakrament Bierzmowania

mogą przyjąć po uprzednim przygotowaniu uczniowie klas VIII i osoby starsze.
Wymagane dokumenty:
– metryka chrztu (jeśli chrzest miał miejsce w innej parafii),
– pisemna prośby o udzielenie Sakramentu Bierzmowania,
– zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej
Do przyjęcia sakramentu kandydaci przygotowują się poprzez uczestnictwo w ustalonych spotkaniach i życie sakramentalne. Miejscem przygotowania dla kandydata powinna być parafia zamieszkania.
Przygotowanie do bierzmowania powinno mieć na celu doprowadzenie chrześcijanina do głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniem, darami i natchnieniami, aby mógł lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność życia chrześcijańskiego. Katecheza przed bierzmowaniem powinna także starać się obudzić zmysł przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej. Przy bierzmowaniu, podobnie jak przy chrzcie, kandydaci powinni poszukiwać pomocy duchowej, wybierając sobie świadka bierzmowania. Zaleca się, żeby był nim ktoś z rodziców chrzestnych, by wyraźnie zaznaczyć jedność obu sakramentów.