Intencje mszalne 13-19.11.2023 r.

            PONIEDZIAŁEK, 13.11.    
7.00 + Eugeniusza Gąsiorka (greg.) [poza parafią]  
7.00 + Jana Kowalczyka – of. r. Puchtów  
7.00 + Stanisława Jarząbka  
18.00 + Stanisława Lewandowskiego (16r.), Barbarę Kur i zm . z Lewandowskich i Jankowskich  
18.00 + Halinę Koper (1r.)  
            WTOREK, 14.11.    
7.00 + Eugeniusza Gąsiorka (greg.)  
7.00 + Wiesławę Burzyńską  
7.00 + Mariana Gadomskiego  
7.00 + Andrzeja Koziołowskiego (30 dz.)  
18.00 + Leszka Adynowskiego  
18.00 + Łukasza Puchalskiego (13 r.) i Roberta Grotkowskiego (13 r.)  
             ŚRODA, 15.11.  
7.00 + Stanisława Jarząbka  
7.00 + Bernarda Kołodziejskiego  
7.00 + Bernarda Kołodziejskiego [poza parafią]  
18.00 + Eugeniusza Gąsiorka (greg.)  
18.00 + Helenę Romanek (20 r.)  
            CZWARTEK, 16.11.    
7.00 + Eugeniusza Gąsiorka (greg.)  
7.00 + Rodziców: Włodzimierza i Annę, Józefa i Marię  
7.00 + Jana Kowalczyka [poza parafią]  
7.00 + Wacława Lecha Sobolewskiego (30 dz.)  
18.00 + Zuzannę Markowską – of. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Łochowie  
18.00 + Beatę Ciach – przyjaciele Edyty i Mateusza  
             PIĄTEK, 17.11.    
7.00 + Eugeniusza Gąsiorka (greg.)  
7.00 + Mariana Gadomskiego [poza parafią]  
7.00 + Magdalenę Paśnik – of. Jadwiga Siuchta z dziećmi  
18.00 + Reginę Oniszk (1r.)  
18.00 + Arkadiusza Jakubiaka  
             SOBOTA, 18.11.    
7.00 + Mieczysława Zasłonkę (27 r.), zm. rodziców z obojga stron, Waldemara Borkowskiego, Barbarę Saks, Leszka i Annę Chudon, Henryka  
7.00 + Eugeniusza Gąsiorka (greg.)  
7.00 + Bernarda Kołodziejskiego [poza parafią]  
18.00 + Helenę i Jana Delegaczów  
18.00 + Romana (w dniu imienin), Wacławę  
            33 Niedziela Zwykła, 19.11. 
7.00 + Eugeniusza Gąsiorka (greg.)  
7.00 + Adama Ufnala (3r.)  
9.00 + Annę, Stanisława Łojek i zm. z r. Sasinów  
9.00 + Bogumiła Wróblewskiego, zm. z r. Wróblewskich i Ziółkowskich oraz dusze w Czyśćcu Cierpiące  
10.30 + Arkadiusza, Helenę i Marka Rukat, Mariannę i Zygmunta Rukat  
12.00 + Jana Kowalczyka  
18.00 + Zbigniewa Gabelskiego (6 r.)