OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 23 Niedziela Zwykła – 04 września 2022 r.

1. Serdeczne Bóg zapłać za anonimowe ofiary: 130, 300 i 700 zł na cele inwestycyjne – prace czynione w naszej świątyni.

2. APOSTOLAT DUSZ CZYŚĆCOWYCH modli się w poniedziałek, 5.09. na Mszy św. o godz. 18.00. Taca będzie na Msze św. za dusze w czyśćcu cierpiące, które odprawi misjonarz.

3. MATKI W MODLITWIE mają wspólną modlitwę – w środę, 7.09. o godz. 18.00.

4. SPOTKANIE LIDERÓW WSPÓLNOT ORAZ KATECHETÓW – w czwartek, 8.09. po Mszy św. o godz. 18.00 w sali na górze. 

5. VII PIESZA PIELGRZYMKA Z DROHICZYNA DO LORETTO odbędzie się w dniach 8-11.09. br. Szczegóły na stronie internetowej Diecezji Drohiczyńskiej i na FB naszej parafii. Wyjście pielgrzymów z Łochowa w niedzielę, 11.09. o godz. 8.30. Zapraszamy.

6. WSPOMNIENIA LITURGICZNE:

  • ŚWIĘTO NARODZENIA NMP czwartek, 8.09. Msze św. o godz. 7.00, 10.00 i 18.00.

7. PRZYPOMNIENIE KILKU ZASAD ŚWIĘTEJ LITURGII:

  • W liturgii Kościoła, zwłaszcza podczas Eucharystii, wielkie znaczenie ma jedność znaków i postaw, co jest obrazem jedności Osób Boskich oraz jedności chrześcijan. O tę jedność swoich wyznawców modlił się przecież sam Jezus podczas ostatniej wieczerzy, gdy ustanowił sakrament Eucharystii.
  • Na tej teologicznej podstawie powstawały chrześcijańskie nabożeństwa, które dla uniknięcia chaosu czy dziwactw, oparte są na odpowiednich wyrastających z tradycji Kościoła przepisach liturgicznych, zatwierdzonych przez prawowitą władzę kościelną.
  • Na przykład w kwestii postaw liturgicznych, przepisy Kościoła katolickiego mówią, że końcowe błogosławieństwo podczas Mszy św. powinno być przyjmowane przez wiernych w postawie stojącej. Wprowadzanie więc pod pozorem pobożności do liturgii Kościoła prywatnych rytuałów, obrzędów i postaw w oparciu o wątpliwe autorytety lub rzekome objawienia, bez odniesienia do przepisów liturgicznych, prowadzi do zamętu, rozbicia jedności Kościoła i nie służy własnemu uświęceniu.
  • Ponadto na ostatniej konferencji dla kapłanów ks. Biskup raz jeszcze przypomniał o równorzędnych sposobach przyjmowania Komunii św., czyli do ust lub na rękę, dlatego każdy w naszej wspólnocie ma prawo przyjmować Komunię św. według powyższych zasad. Przypominamy, iż specjalny dokument o Komunii św. na rękę podpisał sam św. Jan Paweł II, co zostało przypomniane w związku z pandemią. 
  • W parafii istnieje grupa DIAKONII LITURGICZNEJ, której celem jest pogłębienie i odkrycie piękna i zasad świętej liturgii. Jeśli ktoś by chciał pogłębić jej znajomość w oparciu o nauczanie Kościoła katolickiego, zapraszamy. O spotkaniach tej grupy zawsze informujemy w niedzielę poprzedzającą.