INTENCJE MSZALNE 05 – 11.09.2022 r.

PONIEDZIAŁEK
7.00 + Henryka i Leokadię Ostrzyżek, Wacława i Genowefę Jaroszów
7.00 + Wacława Sapierzyńskiego (20 r.), Cecylię, zm. rodziców z ob. str.
7.00 + Mirosława Lipkę
7.00 + Ryszarda Millera
18.00 Dziękcz-błag. w 13 r. ślubu Akwiliny i Zenona z prośbą o Boże błog. dla Małżonków i ich Dzieci
18.00 + Bogdana Ziółkowskiego (greg.)
18.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące

WTOREK
7.00 + Jadwigę i Stanisława Rybaków, Mirosława
7.00 + Stanisławę Pękul, Stanisławę Kostrzewę
7.00 + Stefanię Różańską
18.00 Dziękcz.-błag. w 8 r. ur. Nataniela
18.00 + Bogdana Ziółkowskiego (greg.)

ŚRODA
7.00 O świętość, dary Ducha Św. dla kapłanów, o wytrwałość w powołaniu, a dla przeżywających kryzys o siłę i umocnienie
7.00 + Bogdana Ziółkowskiego (greg.)
7.00 + Janusza Krasieńko
18.00 Dziękcz-błag. w 20 r. ślubu Urszuli i Grzegorza
18.00 Matki w modlitwie

CZWARTEK     Święto Narodzenia NMP
7.00 + Iwonę i Bogumiłę Rawińskie
7.00 + Janinę i Ryszarda, Andrzeja i Stanisławę Kubisów, Barbarę Korczak, Michalinę i Jana Redosów
7.00 + Grzegorza Marka Króla (30 dz.)
10.00 + Wincentego Kałuskiego
18.00 + Stanisława Kołodziejskiego i zm. rodziców, Jadwigę i Wacława, brata Waldemara i dziadków
18.00 + Bogdana Ziółkowskiego (greg.)

PIĄTEK
7.00 + Zbigniewa Wysockiego (10 r.), Stefanię, Józefa, Zygmunta, Wacława, Jerzego, Stefana, Sławomira Oniszków, Annę Tabor
7.00 + Wojciecha Miszczuka
7.00 + Janinę Ziółkowską (30 dz.)
7.00 + Bogdana Ziółkowskiego (greg.)
18.00 Dziękcz. z racji ur. Michała, Sławomira i Rozalii

SOBOTA
7.00 + Henrykę Niewiadomską i zm. z rodz. Niewiadomskich, Grędów, Pękalów i Kupców
7.00 + Józefa Dąbkowskiego, Janinę i Dziadków obojga str.
7.00 + Bogdana Ziółkowskiego (greg.)
13.00 Ślub (pałac)
17.00 Ślub (pałac)
18.00 + Jerzego Kuć i Zdzisławę Zalewską
18.00 + Stanisława Denisa (1 r.)

24 NIEDZIELA ZWYKŁA
7.00 + Jarosława Śladewskiego (1 r.)
7.00 + Stanisławę, Zygmunta, Katarzynę i Romana Księżaków, Stanisławę, Władysława, Józefa Jagiełło i zm. z rodzin
9.00 + Zofię (6 r.) i Mieczysława Małożewskich, Andrzeja
9.00 + zm. z rodz. Kozów
10.30 Dziekcz. w 19 r. ślubu Urszuli i Marcina Podgórskich
12.00 W intencji Parafian
19.00 + Bogdana Ziółkowskiego (greg.)