INTENCJE MSZALNE 18. – 24.04.2022 r.

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
7.00 + Stanisławę Skórkę (greg.)
7.00 + Mariannę i Antoniego Dybków, Genowefę i Bronisława Korosiów
9.00 + Mariannę Ryszawę (3 r.)
9.00 + Edwarda (r.), Franciszka, Eugeniusza, Krystynę Siedleckich
10.30 + Henryka Kuczyńskiego
12.00 Dziękcz-błag. w 68 r. chrztu Marka Górniaczyka
13.30 Pałac: w int. parafian
19.00 + Jerzego Fedorczyka (11 r.), Janinę Zdanowską (10 r.), rodziców z obojga str.

WTOREK
7.00 + Stanisławę Skórkę (greg.)
7.00 + Witolda Suplickiego (6 r.)i rodziców z obojga str.
7.00 + Czesławę Puchtę, Józefa i Wincentego
7.00 + Wojciecha Miszczuka (30 dz.)
18.00 + Czesława Gajewskiego (r.), rodziców z ob. str., zm. z rodz. Gajewskich, Jadwigę i Aleksandra Nowaków, Józefa Wituckiego, dusze w Czyśćcu cierpiące
18.00 Dziękczynna KŻR z ul. Żytniej

ŚRODA
7.00 + Stanisławę Skórkę (greg.)
7.00 + Marcjannę, Mariannę, Franciszka, zm. z rodz. Cyganów i Trojanów
7.00 + Jerzego Jagiełłę, Kazimierę i Aleksandra Wójcików
7.00 + Bogusława Grotkowskiego (30 dz.)
18.00 + Agnieszkę Pochylską (im.)
18.00 Dziękcz. w 37 r. ślubu Teresy i Krzysztofa Gąsiorków

CZWARTEK
7.00 + Teresę Rostek
7.00 + Janinę i Kazimierza Zdanowskich, Jerzego Fedorczyka, zm. z rodz. Zdanowskich
7.00 Dziękcz-błag. w r. ślubu Aleksandry i Łukasza Brodzików
18.00 + Stanisławę Skórkę (greg.)
18.00 + Jarosława Śladewskiego

PIĄTEK
7.00 + Stanisławę Skórkę (greg.)
7.00 + Franciszka Chudona (11 r.), Czesławę, rodziców z ob. str., Halinę Kujawę, Mieczysława Zasłonkę, Annę Chudon, Waldemara Borkowskiego, Barbarę i Leszka Saks
7.00 + Jerzego Górala i rodziców
7.00 + Jakuba Żurańskiego (30 dz.)
18.00 + Ryszarda Berbecia (1 r.), Danutę
18.00 Dziękcz. w 17 r. ur. Angeliki

SOBOTA
7.00 + Stanisławę Skórkę (greg.)
7.00 + Krystynę Kruk (r.), Michała, zm. z rodz. Kruków, Nojszewskich i Decyków
7.00 Dziękcz. z racji im. Wojciecha
17.00 (PAŁAC) ŚLUB
18.00 + Wojciecha Piotrowskiego
18.00 + Jerzego i Stanisławę, Jerzego i Krzysztofa Kozickich

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
7.00 + zm. z rodz. Pietrzaków, Ziółkowskich, Łuniewskich, Agnieszkę Rożek
7.00 + Tadeusza Pietrzaka
9.00 Dziękcz. w 74 r. ur. Haliny Konarzewskiej
10.30 Za Parafian
12.00 + Franciszkę i Franciszka Jałmużnów
13.30 NA BŁONIACH: w intencji motocyklistów – rozpoczęcie sezonu
19.00 + Stanisławę Skórkę (greg.)
19.00 + Józefa i Alinę Kuć