INTENCJE MSZALNE 17 – 23.10.2022 r.

PONIEDZIAŁEK     Św. Ignacego Antiocheńskiego
7.00 + Arkadiusza Jakubiaka
7.00 + Jana i Marię Szyszko, Stefana i Stefanię Kalinowskich i dusze w Czyśćcu cierp.
7.00 + Sławomira Polewskiego (greg.)
18.00 + Kazimierza (15r.), Wiesławę Borsów i Anielę Litwiniuk (30 dz.)
18.00 Dziękcz. z racji im. Jadwigi i Pauliny

WTOREK     Święto Św. Łukasza
7.00 + Sławomira Polewskiego (greg.)
7.00 + Kazimierę-Wandę, Józefa Grotkowskich i rodziców z ob. str.
7.00 + Jakuba Żurańskiego
18.00 Dziękcz. int. Ks. Łukasza z racji im.
18.00 Dziekcz.- błag. w 14 r. ur. Izabeli i w 6 r. ur. Oliwii z prośbą o Boże błog. i opiekę MB

ŚRODA
7.00 + Mariana Zdunka
7.00 + Julię Mech
7.00 + Sławomira Polewskiego (greg.)
18.00 + Helenę Polkowską (13 r.) i zm. z rodz. Polkowskich, Wrzosków i Mielczarczyków
18.00 + Jerzego Danielaka (2 r.), Jadwigę i Edmunda Komorowskich, Teresy i Romana Cengelenga, dusze w Czyśću cierp.

CZWARTEK     Św. Jana Kantego
7.00 + Mariana Polewskiego
7.00 + Stanisława, Małgorzatę i Mieczysława Janiszewskich
7.00 + Janinę Ziółkowską
18.00 + Sławomira Polewskiego (greg.)
18.00 Dziękcz-błag. w int. Małgorzaty i Tadeusza oraz ich dzieci i wnuków

PIĄTEK
7.00 + Jacka Bieńka (2 r.)
7.00 + Jadwigę Gąsiorek
7.00 + Sławomira Polewskiego (greg.)
18.00 + Zdzisława Gąsiora (4 r.), zm. rodziców z obojga stron
18.00 Dzięk – błag. w 60 r. ślubu Longiny i Mariana Radoszów

SOBOTA     Św. Jana Pawła II
7.00 + Janinę, Zygmunta i Wiesławę Rowickich, Szymona, Henryka, Jana, Zofię, Kazimierza Pełka, Wacława i Mariannę Fedorczyków, dziadków Rowickich i Koconów
7.00 + Jerzego Górala (r.)
7.00 Dzięk – błag. w 27 r. ślubu Anny i Leszka Matusików
18.00 + Bronisława Szpytmę (7 r.)
18.00 + Jacka Bieńka (2r.)
18.00 + Sławomira Polewskiego (greg.)

30 NIEDZIELA ZWYKŁA
7.00 + Tadeusza Skarpetowskiego i zm. z rodz. Szymaników, Grabowskich, Litwiniuków, Matusiaków i dusze w Czyśćcu cierp.
7.00 + Sławomira Polewskiego (greg.)
9.00 + Danutę Hawryluk, Wiesława, Sławomira, Edmunda Iwańskich, Beatę Bąk
9.00 Dziękcz-błag. w 45 r. ślubu Elzbiety i Eugeniusza Strąków
10.30 W intencji Parafian
12.00 Dziękcz-błag. w 20 r. ślubu Marty i Adama Wierzchołowskich
19.00 Dziękcz-błag. w 56 r. ślubu Wandy i Wojciecha Kowalczyków