Intencje mszalne 13 – 19 kwietnia 2020 r.:

Poniedziałek 13.04.2020 r.
9.00 † Tadeusza Wyszyńskiego (12 greg)
9.00 † Janinę Komuda
9.00 † Jana i Jadwigę Skibniewskich
9.00 † Józefa i Henrykę Bobrowicz
12.00 † Antoniego Górskiego, zam. z rodziny
12.00 † ks. Jana Laskowskiego, ks. Henryka Boguszewskiego, Franciszka, Henryka, Danutę i Jan Boguszewskich
12.00 † Stanisławę i Aleksandra Molskich, Franciszkę i Wiktora Gawrych, Henryka Kosiorek

Wtorek 14.04.2020 r.
18.00 † Tadeusza Wyszyńskiego (13 greg)
18.00 † Szymona Zach
18.00 † Genowefę Janicką
18.00 Dz. w 58 r. ślubu Marianny i Antoniego Maliszewskich
18.00 † Krystynę Mąłkowską (10r), zm. z rodz. Mąłkowskich i Walczewskich

Środa 15.04.2020 r.
18.00 † Elżbietę Marsicką (8r), Zdzisława, zm. z rodz. Marsickich i Puchtów oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 † Jana Śliwowskiego (17r), zm. z rodziny Kujawów, Śliwowskich oraz Sapierzyńskich
18.00 † Tadeusza Wyszyńskiego (14 greg)
18.00 † Janinę Przybyłowską (9r)
18.00 † Czesława Gajewskiego (r), zm. rodzice z obu stron, zm. z rodz. Gajewskich, Jadwigę i Aleksandra Nowak, Stanisława Wituckiego i za dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek 16.04.2020 r.
18.00 † Tadeusza Wyszyńskiego (15 greg)
18.00 † Szymona Zach
18.00 † Witolda Radzimirskiego (r)
18.00 † Stefana Jarząbek (r)
18.00 † Aleksandra Kuczyńskiego (24r), zm. z rodz. Kuczyńskich, Jakóbisiaków i Mielcarzów

Piątek 17.04.2020 r.
17.30 † Tadeusza Wyszyńskiego (16 greg)
18.00 † Teresę Pielech (1r)
18.00 † Juliana i Henrykę Bieniek, Władysława i Apolonię Podgórskich
18.00 † Arkadiusza Jakubisiaka (30 dz. śm.)
18.00 Dz. Bł. w 25 r. ślubu Marzeny i Dariusza
18.00 …………………………………………………… – zam. Anna Kosiorek

Sobota 18.04.2020 r.
18.00 † Tadeusza Wyszyńskiego (17 greg)
18.00 † Mariannę Ryszawa (1r)
18.00 ……………………………………………………………………………………………………………………………………
18.00 † Edwarda Siedleckiego, Franciszka, Eugeniusza, Aleksandrę, Wiktora, zm. z rodz. Matusików
18.00 Dz. w 30 r. ślubu Beaty i Jacka Mioduszewskich

Niedziela 19.04.2020 r.
9.00 † Tadeusza Wyszyńskiego (18 greg)
9.00 † Pawła Styś, Barbarę Maliczak
9.00 † Andrzeja Gabińskiego, zm. z rodz. Gabińskich i Grużewskich
9.00 Dz. w 40 r. urodzin Tomasza Jarosa
12.00 Za Parafian
12.00 † Józefa i Alinę Kuć
12.00 † Krzysztofa Tarapatę (4r)
12.00 † Witolda Suplickiego, zm. rodzice z obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące