INTENCJE MSZALNE 12 – 18.06.2023 r.

PONIEDZIAŁEK      Bł. Męczenników
7.00 + Teresę Gąsior (greg.)
7.00 + Mariannę Kuczyńską i zm. z rodz. Kuczyńskich i Jakubisiaków
7.00 + Teresę Smolewską (30 dz.)
7.00 + Józefa Łonia
18.00 Dziękczynno-błagalna w 13 r. święceń kapłańskich ks. Łukasza
18.00 + Otylię, Polikarpa, Jadwigę, Marka, Władysława Maliszewskich

WTOREK      Św. Antoniego z Padwy
7.00 + Teresę Gąsior (greg.)
7.00 + Bogumiłę Częścik
7.00 + Zofię i Tadeusza Jaros, Bronisławę i Stefana Jaros
18.00 Dziękczynna w 14 r. święceń kapłańskich ks. Mariusza Woltańskiego
18.00 Dziękczynna za łaski otrzymane za wstawiennictwem św. Antoniego

ŚRODA      Bł. Michała Kozala
7.00 Dziękczynno-błagalna w 31 r. święceń kapłańskich Ks. Romana Szmurło
7.00 + Teresę Gąsior (greg.)
7.00 + Zofię i Piotra Pełków, Władysławę i Kazimierza Pełków
18.00 + Stefana i Leokadię, Zdzisława i Barbarę Narowskich,
18.00 + Stanisława Cudnego

CZWARTEK
7.00 O zdrowie dla Grzegorza i Mieczysławy
7.00 + Hannę Mateusiak
7.00 + Helenę i Franciszka Borowych
18.00 + Teresę Gąsior (greg.)
18.00 + Mirosława Siwka (32 r.)

PIĄTEK      Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
7.00 O miłość w rodzinie, przebaczenie, wzajemną pomoc dla Zbigniewa i jego rodziny
7.00 + Teresę Gąsior (greg.)
7.00 + Józefę, Kazimierza i Annę Piątek, Jana Kochanowskiego, Barbarę i Kazimierza Gołąb, Aleksandrę Denis
18.00 Dziękczynno-błagalna w 6 r. ślubu Pauliny i Tomasza Sulichów
18.00 Dziękczynno-błagalna w 50 r. ślubu Marii i Tadeusza Doboszów

SOBOTA      UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO SERCA NMP
7.00 Dziękczynno-błagalna w 50 r. ur. Zbigniewa
7.00 + Teresę Gąsior (greg.)
12.00 ODPUST Za parafian
16.00 Ślub Kościół: Alicja – Bartłomiej
17.00 Ślub Pałac: Bartosz – Paulina
18.00 Dziękczynno-błagalna w 18 ur. Dawida z prośba o Boże błog. i zdrowie dla całej rodziny
18.00 + Mariusza Cymermana (16 r.)

11 NIEDZIELA ZWYKŁA
7.00 + Elżbietę Oniszk
7.00 + Teresę Gąsior (greg.)
9.00 + Mariana Kokoszko
9.00 + Halinę Jarosz
10.30 + Franciszka i Helenę Siwków, Mirosława i Sławomira
12.00 Za Parafian (dzieci)
13.30 Pałac: Za Parafian (dzieci)
19.00 Dziękczynno-błagalna w 70 r. ur. i im. Elżbiety i w 50 r. ślubu Elżbiety i Jana