INTENCJE MSZALNE 09 – 15.01.2023 r.

PONIEDZIAŁEK
7.00 + Małgorzatę Moscicką
7.00 + Jarosława Jaroszewskiego
7.00 + Genowefę Jarosz (greg.)
18.00 + Irenę i Ireneusza Szymeckich, Jarosława Szawkało
18.00 + Jakuba Ratyńskiego (1r.)

WTOREK
7.00 + Jarosława Jaroszewskiego
7.00 + Marię Śliwowską (10r.) i zm. z rodz. Kujawów, Saperzyńskich i Śliwowskich
7.00 + Genowefę Jarosz (greg.)
18.00 + Wacławę Łopacińską
18.00 + Jolantę Zielińską

ŚRODA
7.00 + Wiesława Gabińskiego
7.00 + Hannę Kowalczyk
7.00 + Anielę Litwiniuk
18.00 Dziękcz-błag w 14 r. ur. Wiktorii
18.00 + Genowefę Jarosz (greg.)

CZWARTEK
7.00 + Genowefę Jarosz (greg.)
7.00 + Marię Snopkiewicz (3 r.)
7.00 + Jolantę Zielińską
18.00 + Anielę Litwiniuk
18.00 + Arkadiusza Jakubiaka w dniu im. 

PIĄTEK
7.00 + Małgorzatę Mościcką
7.00 + Genowefę Jarosz (greg.)
7.00 + Andrzeja Wiśniewskiego
18.00 + Lucynę i Stefana Giętkowskich, Stanisława Bąka, Romana Jerke, Irenę, Józefa Zakrzewskich
18.00 + Marię, Adama, Mariannę Rudo, Antoniego, Mariannę i Stefana Supłów

SOBOTA
7.00 + Genowefę Jarosz (greg.)
7.00 + Wiktorię Więcław
7.00 + Annę Wyszyńską (8 r.), Aleksandrę i Franciszka Gólskich i Stanisława Skwarskiego
18.00 + Edwarda Marciniaka (zam. Rada Pedag. i Pracownicy Zesp. Szk. Ponadpodstawowych
w Łochowie)
18.00 + Krystynę Zalewską, Wiktora Lewsza, Wiesława Gałązkę

2 NIEDZIELA ZWYKŁA
7.00 + Genowefę Jarosz (greg.)
7.00 + Lesława Sówkę i rodziców ob. str., Zofię Grądzką
9.00 + Sergiusza Pękula (17 r.), zm. rodziców z obojga stron, dusze w Czyśćcu cierpiące
10.30 Dzięk-błag w 60 r ur. Danuty
12.00 Dzięk-błag w 18 r. urodzin Karoliny Dobosz
12.00 W intencji Parafian (Dzieci ochrzczonych)
18.00 + Krystynę (r.), Bogumiła Stysiów, Sebastiana, Jerzego, Wandę Strózików, zm. z rodz. Strąków