INTENCJE MSZALNE 07 – 13.08.2023 r.

PONIEDZIAŁEK
7.00 Dziękczynno – błag. w dniu imienin Doroty
7.00 + Halinę i Józefa Bujalskich
18.00 Oby Bóg był uwielbiony
18.00 Apostolat Dusz Czyśćcowych
18.00 + Sławomira Rokickiego (greg. – poza parafią)

WTOREK      Św. Dominika
7.00 + Iwonę i Bogumiłę Rawińskie
7.00 + Małgorzatę Grądzką (3 r.)
18.00 Dziękczynno – błag. w 9 r. ur. Amelii
18.00 + Romana Roguszewskiego (im.), Barbarę Roguszewską, zm. rodziców i teściów z obojga stron
18.00 + Sławomira Rokickiego (greg. – poza parafią)

ŚRODA      Św. Teresy Benedykty od Krzyża
7.00 + Alinę Rzepczyńską
7.00 + Halinę Kostacińską
18.00 Dziekczynno – błag. w 50 r. ur. Anny Konarzewskiej z prośbą o Boże błog.
18.00 + Romany Skrzypek (2 r.)
18.00 + Sławomira Rokickiego (greg. – poza parafią)

CZWARTEK      Św. Wawrzyńca
7.00 + Alinę Marię Rzepczyńską
7.00 + Henryka Łata
18.00 + Wiesławę i Kazimierza Borsów, Miariannę Bożycką, Eugeniusza i Janinę Wardzińskich, Anielę i Ireneusza Litwiniuk
18.00 + Bogdana Korosia
18.00 + Sławomira Rokickiego (greg. – poza parafią)

PIĄTEK      Św. Klary
7.00 + Zofię Kalinowską
7.00 + Alinę Rzepczyńską
7.00 + Sławomira Rokickiego (greg.)
18.00 Za KŻR z ul. Waryńskiego żywych i zmarłych
18.00 Dziękczynno – błag. w 30 r. ślubu Iwony i Krzysztofa
18.00 + Piotra Laseckiego (3 r.) (poza parafią)

SOBOTA
7.00 + Alinę i Ryszarda Rzepczyńskich
7.00 + Józefę i Henryka, Henrykę
15.00 PAŁAC: Dziękczynno – błag. w 50 r. ślubu Danuty i Tadeusza Palców
18.00 Dziękczynno – błag. za Rodzinę Żaków, Łoniów, Zaleskich i Krasnodębskich
18.00 + Janusza Kozę (22 r.)
18.00 + Sławomira Rokickiego (greg. – poza parafią)

19 NIEDZIELA ZWYKŁA
7.00 Dziękczynno – błag. w int. Martyny i Marcina z prośbą o Boże błogosławieństwo
9.00 Dziękczynno – błag. w 50 r. ślubu Jadwigi i Leszka
10.30 + Tadeusza Kuczyńskiego (9 r.), zm. rodziców i rodzeństwo z obojga stron
12.00 Dzięk błag w 90 r urodzin p. Czesławy Siedleckiej
19.00 + Romana Paciorkowskiego
19.00 + Sławomira Rokickiego (greg. – poza parafią)