INTENCJE MSZALNE 04. – 10.04.2022 r.

PONIEDZIAŁEK
7.00 + Reginę Oniszk
7.00 + Stanisławę (8r.), Wacława, Waldemara i Marka Ratyńskich, Jadwigę i Piotra Ołdaków, Stanisława Dzięcioła
7.00 + Franciszka (im.), Helenę Kaczmarskich, Ryszarda Zyśka (im.), zm. z rodz. Zyśków
18.00 + Stanisławę Skórkę (greg.)
18.00 Dusze w czyśćcu cierpiące

WTOREK
7.00 + Stanisławę Skórkę (greg.)
7.00 + Elżbietę Oniszk (30 dz.)
7.00 + Krystynę i Mariana Jóźwików
7.00 Dziękcz-błag. w 18 r. ur. Klaudii Stelmach
18.00 + Daniela, Edmunda (20r.) Kowalczyków, rodziców z ob. str., zm. z rodz. Grądzkich, dusze czyśćcowe
18.00 O nawrócenie niewierzących

ŚRODA
7.00 + Stanisławę Skórkę (greg.)
7.00 + Barbarę Piotrowską
7.00 + Wiesława Sulicha
18.00 Matki w modlitwie
18.00 + Tadeusza Makowskiego (1 r.)

I CZWARTEK
7.00 + Stanisławę Skórkę (greg.)
7.00 + Tadeusza Snopkiewicza (30 dz.)
7.00 + Mariusza (2 r.), Irenę i Zdzisława Puchtów
7.00 Dziękcz-błag. w 15 r ur. Mikołaja
18.00 + za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych
18.00 + Helenę, Albina, Jana, zm. z rodz. Kotulskich i Snopkiewiczów

PIĄTEK
7.00 + Waldemara (21 r.), Mariannę, Stanisława, Urszulę, Jerzego, zm. z rodz. Kopaniów, Kozłów, ks. Piotra Jelinka
7.00 + Mirosławę Rogalską
7.00 + Jakuba Ratyńskiego
18.00 + Stanisławę Skórkę (greg.)
18.00 + Iwonę i Bogumiłę Rawińskie
18.30 + DROGA KRZYŻOWA ULICAMI MIASTA +

SOBOTA
7.00 + Stanisławę Skórkę (greg.)
7.00 + Reginę Jakutę
7.00 Dziękcz. w 34 r. ślubu Elżbiety i Dariusza, o błog. dla dzieci i wnucząt
18.00 Dziękcz. w 60 r. ur. Małgorzaty
18.00 Dziękcz. w 75 r. ur. Urszuli Leśniewskiej

NIEDZIELA PALMOWA
7.00 + Polikarpa, Andrzeja, Rozalię i Teofila Ziółkowskich, zm. z rodz. Ziółkowskich
7.00 + Arkadiusza Bieguńskiego (12 r.)
9.00 + Stanisławę Skórkę (greg.)
9.00 Tadeusza Rudo w r. ur.
10.30 + Ryszarda Reka
12.00 W int. Parafian
12.00 Dziękcz-błag. w 1 r. ślubu Agnieszki i Pawła Marchelewiczów
19.00 + Antoniego Górskiego