OPŁATKI NA STÓŁ WIGILIJNY

POŚWIĘCONE OPŁATKI NA STÓŁ WIGILIJNY będą rozprowadzane przez pana Lesława, męża naszej pani organistki, od poniedziałku, 15.11.

PONIEDZIAŁEK, 15.11.
Samotrzask, Jasiorówka (część)

WTOREK, 16.11.
Jasiorówka (pozostałe), Barchów

ŚRODA, 17.11.
Ulice: Olszowa, Polna, Baczkowska, Topolowa, Wiklinowa, Klonowa

CZWARTEK, 18.11.
Ulice: Laskowska, Ogrodowa, Stawowa, Rzeczna, Myśliwska

PIĄTEK, 19.11.
Ulice: Konopnickiej, Dolna, Folwarczna, Szkolna

SOBOTA, 20.11.
Ulice: Żeromskiego, Niezapominajki, Kwiatowa. Łąkowa, Zawilcowa, Różana

BÓG ZAPŁAĆ ZA ŻYCZLIWE PRZYJĘCIE