OGŁOSZENIA PARAFIALNE – XXIV Niedziela Zwykła (15 września 2019 r.)

1. Serdeczne podziękowania składam ofiarodawcom na nasz ołtarz główny: 100 zł, 1000 zł i 1400 zł Mieszkańcy Zatorza.

2. Raz jeszcze dziękuję Mieszkańcom Zatorza za pięknie przygotowane uroczystości dożynkowe. Bóg zapłać!

3. Po mszy św. o godz. 12.00 Spotkanie z Dziećmi , które w maju przyszłego roku chcą przystąpić do Sakramentu Pokuty i Sakramentu Eucharystii.

4. Dziś pomódlmy się w intencji naszej lokalnej społeczności : o zgodę i wspólną wytężoną pracę dla dobra Łochowa i nas samych. Prosimy Pana Boga o szczególne błogosławieństwo.

5. Dzisiaj Dzień Środków Społecznego Przekazu. W naszej Diecezji jest zbiórka do puszek na Centrum Informacji Diecezji Drohiczyńskiej. Bóg zapłać! Dzięki tym funduszom możemy m.in. oglądać transmisje na kanale Youtube z wydarzeń diecezjalnych.

6. We środę , 18 września, Uroczystość św. Stanisława Kostki Patrona Dzieci i Młodzieży. Serdecznie zapraszamy młodzież i dzieci na Msze św. o godz. 18.00. W sposób szczególny zwracamy się do Młodzieży, która pragnie w przyszłym roku przystąpić do Sakramentu Bierzmowania czyli głównie uczniów klas 8. Po mszy św. spotkanie organizacyjne. W tym miejscu wobec całej Wspólnoty pragnę wyrazić ogromną radość z pełnej dojrzałości postawy naszej Młodzieży podczas wyjazdu na Diecezjalne Spotkanie Młodych w Serpelicach. Księża Wikariusze byli pod prawdziwym wrażeniem. A ciągle narzekamy na naszą Młodzież…

7. Zachęcamy młodzież do dołączenia do naszej scholii młodzieżowej, która śpiewa na mszach św. w każdą niedzielę o godzinie 19.00. Próby scholii we środę o godz. 19. Próby scholii dziecięcej we środy o godz. 16.00.

8. Można już zamawiać msze św. na rok 2020.

9. Dziękuję Pielgrzymom za dokonanie wpłat I raty za Pielgrzymki do Italii w kwietniu i maju przyszłego. Jeszcze zostało kilka osób, które tego nie uczyniły. Termin do 20 września br. Uprzejmie proszę, aby Pielgrzymi na spotkanie z Pracownikiem Biura Pielgrzymkowego Frater na kartce przygotowali następujące informacje: imię i nazwisko, dokładny adres, datę urodzenia, nr telefonu, seria i nr dowodu osobistego lub paszportu oraz informację , z kim chcą mieszkać w pokoju.

10. Spotkanie z Przedstawicielem Biura Pielgrzymkowego Frater odbędzie się jednak 5 października br , w sobotę , o godzinie 9.00 w naszym kościele. Serdecznie zapraszamy.
Roman Szmurło
Mbank
Nr 85 1140 2004 0000 3902 0699 8041