Intencje mszalne 23 – 29 września 2019 r.:

Poniedziałek 23.09
7.00 † Mieczysława Nowackiego (23 greg)
7.00 † Emilkę Martusewicz (10r), zm. z rodz. Kuciów i Martusewiczów
7.00 † Kazimierza (24r), Jerzego (8r), Aleksandrę, zm. z rodz. Czekałów, Markowskich, Grotkowskich i Gamdzyków
18.00 † Jana i Mariannę Śliwa, Pawła i Stanisława Śliwowskich, za dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 Dz. Bł. w 30 r. ślubu Jadwigi i Jerzego Kosiorków

Wtorek 24.09
7.00 † Mieczysława Nowackiego (24 greg)
7.00 † Helenę, Mariana, Stefana, zm. rodzice Aleksandrę i Piotra, zm. bracia Stanisława, Wacława Skwarskich
7.00 † Halinę Falkowską
18.00 † Tomasza Sadolewskiego
18.00 † Bolesława Rudnickiego (4r), zm. z rodz. Rudnickich

Środa 25.09
7.00 † Mieczysława Nowackiego (25 greg)
7.00 † Robert Oniszk (1r)
7.00 † Walerię i Bronisława, Stefana, Annę, Henryka, Annę, Konstantego, zm. z rodz. Tryców, Żukowskich, Gródkowskich
18.00 † Janinę Rostek (20r), zm. z rodz. Rostków, Marczaków, Kosów i Sęków
18.00 Dz. Bł. w 14 r. ślubu Jacka i Agnieszki Niewiadomskich oraz za ich dzieci
18.00 Dz. Bł. w 15 r. ślubu Eweliny i Zenona Przewoźnych oraz za ich dzieci

Czwartek 26.09
7.00 † Tomasza Sadolewskiego
7.00 † Tom Sawicki
7.00 – zam. Anna Kosiorek
18.00 † Mieczysława Nowackiego (26 greg)
18.00 † Marka Krzysztofa Powierżę (1r), zm. z rodz. Szymaników i Powierżów

Piątek 27.09
7.00 † Mieczysława Nowackiego (27 greg)
7.00 † Wacława Oniśk, Witolda Oniśk, Henryka Postka
7.00 † Tom Sawicki
18.00 † Stefana i Helenę Osemka, Jerzego, Juliannę, Wacława Biernat, Franciszka Górala
18.00 Dz. Bł. w 5 rocznicę urodzin Mai

Sobota 28.09
7.00 † Karolinę Eger
7.00 † Wacława i Wacławę Piątkowskich
7.00 † Michała Kruk i Krystynę, zm. z rodz. Kruków, Królów, Nojszewskich, Decyków
16.00 Ślub (pałac)
18.00 † Wacława (w dniu imienin) i Halinę Egerów, zm. z rodziny i za dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 † Mieczysława Nowackiego (28 greg)

Niedziela 29.09
7.00 † Mieczysława Nowackiego (29 greg)
9.00 † Irenę, Czesławę, Franciszka Petlińskich, Annę i Wacława Niemirowskich, Hannę Lenart, Mariana Jóźwika
9.00 † Wacława Sobolewskiego (z racji imienin), zm. z rodz. Sobolewskich
10.30 † Stefanię, Jana, Wiesława, Krzysztofa ……………………….….., Zofię, Wacława, Jerzego Ufnal, Zofię, Michała Kasprzak, Teresę, Stefana Skwarskich, Bolesława Opałko
10.30 † Janinę i Bronisława Miszczuk
12.00 Za Parafian
19.00 Dz. Bł. w 29 r. ślubu Artura i Joanny oraz Joanny i Mateusza w 4 r. ślubu