OGŁOSZENIA PARAFIALNE – PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY – 10 kwietnia 2023 r.

1. PRAGNĘ Z SERCA PODZIĘKOWAĆ WSZYSTKIM, którzy przyczynili się do przeżycia Świąt Paschalnych w naszej Wspólnocie:

  • Księżom: seniorom za wydatną pomoc; wikariuszom za posługę duszpasterską i współpracę w Wielkim Poście, za budowę Grobu Pańskiego i Ciemnicy oraz za czuwanie nad przebiegiem liturgii podczas Triduum Paschalnego.
  • Służbie kościelnej: Panu Darkowi – kościelnemu, Pani Gabrieli – organistce, ministrantom i lektorom, chórowi za przygotowanie kościoła i troskę o piękno liturgii.
  • Panom Leszkowi i Markowi za czuwanie nad całością naszej rzeczywistości parafialnej, a także Panom i Paniom z Domowego Kościoła.
  • Młodzieży z KSM -u i ze Scholii młodzieżowej za pomoc w budowie Ciemnicy i Grobu Pańskiego.
  • Parafialnym wspólnotom wraz z osobami prowadzącymi, za zaangażowanie i przebieg Wielkiego Postu i Świąt.
  • Pani Marzenie Sawera za dekorację naszej świątyni.
  • Druhom strażakom za watrę przy Grobie Pańskim.
  • Dobrodziejom za ofiarowanie świątecznych wiktuałów.
  • Wszystkim składam serdeczne Bóg zapłać!

2. Dziękuję Właścicielowi Delikatesów Duet za ofiarę 2000 zł na cele inwestycyjne. BÓG ZAPŁAĆ!

3. SPOTKANIE FORMACYJNE DLA DZIECI I RODZICÓW PRZED I KOMUNIĄ ŚW. w następną niedzielę, 16.04 o godz. 12.00.

4. SPOTKANIE KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA w następną niedzielę, 16.04. o godz. 18.00.

5. SKARBONKI Z JAŁMUŻNĄ WIELKOPOSTNĄniech dzieci przyniosą w przyszłą NIEDZIELĘ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, 16.04. i włożą do specjalnego pojemnika przed ołtarzem. Będzie to dar miłosierdzia od dzieci dla osób potrzebujących.

6. WSTRZEMIĘŹLIWOŚĆ OD POKARMÓW MIĘSNYCH w najbliższy piątek, 14.04. nie obowiązuje, z racji na Oktawę Zmartwychwstania Pańskiego.

7. Taca z przyszłej niedzieli jest przeznaczona na cele charytatywne. Nasza taca inwestycyjna tydzień później niż zwykle, czyli 23.04.