OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 15 Niedziela Zwykła – 10 lipca 2022 r.

1. Dziękujemy za obecność i Słowo Boże prof. Mieczysławowi Rzepniewskiemu. Po Mszy św. można nabyć tomik jego poezji . 

2. Chwała Bogu za łaskę Pielgrzymki do Portugalii i Hiszpanii. Pielgrzymi szczęśliwie wrócili. Bóg zapłać ks. Łukaszowi za opiekę duchową.

3. PÓŁKOLONIE przy naszej parafii będą w dniach 11-15.07.

4. NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE – w środę, 13.07. o godz. 17.15. Poprowadzi je ks. Łukasz, który tydzień temu przewodniczył modlitwie w Fatimie. Przyjdźmy jak najliczniej, aby na różańcu modlić się z mocą o pokój na świecie, zwłaszcza na Ukrainie.

5. POŚWIĘCENIE WSZELKICH POJAZDÓW (auta, motocykle, rowery, hulajnogi, wózki, rolki) z racji bliskiego wspomnienia św. Krzysztofa (patrona kierowców) – w niedzielę, 17.07. po Mszach św. Gościem tego dnia będzie S. Immakulata Urszula Faustynowicz – misjonarka z Kamerunu, która złoży misyjne świadectwo. Można będzie wesprzeć ofiarami dzieła misyjne Sióstr w Kamerunie. 

6. WSPOMNIENIA LITURGICZNE:

 • Święto Św. Benedykta, Patrona Europy – poniedziałek, 11.07.
 • Św. Brunona z Kwerfurtu BiM – wtorek, 12.07.
 • Św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta – środa, 13.07.
 • Św. Bonawentury – piątek, 15.07.
 • NMP z Góry Karmel (MB Szkaplerznej) – sobota, 16.07.

7. KWESTIA CHRZTU ŚWIĘTEGO – przypomnienie kilku fundamentalnych zasad:

 • W dniu powstania Kościoła, gdy zstąpił Duch Święty, św. Piotr do słuchaczy o otwartych sercach wołał:Nawróćcie się (…) i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko”(…). Gdy św. Piotr „dawał świadectwo i napominał: „Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia!”, ci którzy „przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni”, a po chrzcie Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach”. (Dz 2, 37-42)
 • Z powyższych słów jasno wynika, że WIARA W CHRYSTUSA, która daje zbawienie, jest DAREM dla wszystkich, ale jest też ZADANIEM, które domaga się ŚWIADECTWA, czyli moralności zgodnej z Ewangelią (nawrócenie – sakramenty, modlitwa, katecheza; oraz przykład życia).
 • Rodzice i chrzestni, podczas chrztu dzieci, publicznie deklarują wierność powyższym zasadom, jednak później z wiernością słowu danemu Chrystusowi i świadectwem życia bywa różnie.
 • Osoby żyjące bez żywej relacji z Bogiem, chrzest i inne sakramenty sprowadzają niestety do magicznych rytuałów, a wybór chrzestnych nie wynika z wiary, tylko układów towarzyskich czy ich statusu materialnego.
 • Przypominamy więc, że CHRZESTNYM może być ten, kto skończył 16 lat, jest katolikiem bierzmowanym, przyjął Eucharystię i prowadzi życie zgodne z wiarą.
 • Określenie „prowadzi życie zgodne z wiarą” należy rozumieć, że kandydat na chrzestnego:

– regularnie i często korzysta z sakramentów (prawe sumienie)

– uczestniczy w katechezie szkolnej (gdy jest w wieku szkolnym)

– pogłębia wiarę (formacja – wspólnota, lektura Słowa Bożego i pism, media katolickie)

– jest wolny od jakichkolwiek kar kościelnych (np. ekskomunika za aborcję, profanację)

– nie wystąpił z Kościoła (apostazja)

– nie żyje w konkubinacie (związek niesakramentalny)

Warto pamiętać o tych zasadach, aby wiara nasza była oparta na skale, którą jest Chrystus.