INTENCJE MSZALNE 24 – 30.10.2022 r.

PONIEDZIAŁEK
7.00 + Stanisława Wierzchołowskiego (39 r.), Jadwigę, Aleksandrę, Hieronima, Bronisława, Janinę, Ryszarda, Joannę, Zofię, Krystynę, Ks. Piotra Jelinka, Ks. Jerzego Syryjczyka
7.00 + Kazimierza Kuczyńskiego (7r.), rodziców i rodzeństwo z ob. str.
7.00 + Sławomira Polewskiego (greg.)
18.00 Dziękcz. w 13 r. ur. Mateusza
18.00 Dziękcz-błag. w 2 r. ślubu Grzegorza i Monikę Kić

WTOREK
7.00 + Sławomira Polewskiego (greg.)
7.00 + Zdzisława Żurka (31 r.), Jadwigę
7.00 + Henrykę Zaboklicką
18.00 + Elę Markiewicz
18.00 + Stanisława Sobieszczaka

ŚRODA
7.00 + Bogumiła Wróblewskiego i Stanisława
7.00 + Stanisława Witula (1 r.) i zm. rodziców z obojga stron
7.00 + Sławomira Polewskiego (greg.)
18.00 + Zbigniewa Dmowskiego, Zdzisława, Zygmunta, Czesławę i Emilię
18.00 + Sabinę i Wincentego Rozkoszów i rodziców z obojga str.

CZWARTEK
7.00 + Wacława Bieleckiego (22 r.) i zm. rodziców
7.00 + Wojciecha Gołębiewskiego (5 r.) Marię i Jerzego Gołębiewskich
7.00 + Józefa Rudnik (30 dz.)
7.00 + Sławomira Polewskiego (greg.)
18.00 + Mieczysława (27 r.), Damiana, Andrzeja i Elę Markiewiczów
18.00 + Tadeusza Kowalskiego w dniu im. Józefa i Helenę Kowalskich

PIĄTEK     Święto Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
7.00 + Zofię Kuryłek
7.00 + Tadeusza Fedorczyka, Janinę i Stanisława Osytków
7.00 + Andrzeja Wiśniewskiego (30 dz.)
7.00 + Sławomira Polewskiego (greg.)
18.00 + Karolinę Eger
18.00 W intencji własnej

SOBOTA
7.00 + Tadeusza Makowieckiego z racji im.
7.00 + Sławomira Polewskiego (greg.)
7.00 Dziękcz. w 20 r. ślubu Adama i Katarzyny
18.00 + Anielę, Feliksa, Mieczysława Nowackich, Tomasza i Apolonię Szczęsnych
18.00 + Romualdę Żarską
18.00 Dzięk błag w 50 r ślubu p. Barbary i Józefa Skura

31 NIEDZIELA ZWYKŁA
7.00 + Dariusza Szmurło (6 r.) Jadwigę, Lucjana
7.00 + Bogumiłę Rawińską
9.00 + Ryszarda Reka (r.), z rodz. Reów, Wysockich, Boguszów, Klukowskich, Cyrychów
9.00 + Sławomira Polewskiego (greg.)
10.30 + Genowefę i Ryszarda Komuda
12.00 Dziękcz-błag. w 40 r. ślubu Danuty i Romana Strąków
12.00 Dziękcz-błag. w 50 r. ślubu Elżbiety i Andrzeja Wróblewskich
18.00 + Bogdana Korosia (r.)