INTENCJE MSZALNE 20 – 26.02.2023 r.

PONIEDZIAŁEK
7.00 + Jerzego Górala (greg.)
7.00 + Małgorzatę Mościcką
7.00 + Alinę Rudo (2r.)
18.00 + Halinę Koper
18.00 + Janusza Filipowicza, Bronisławę, Eugeniusza, Stefana, Marka

WTOREK
7.00 O Boże błog. dla Jana i Katarzyny
7.00 + Lucjana (2r.) i Jadwigę Szmurło, Dariusza
7.00 + Jerzego Górala (greg.)
18.00 + Halinę Kalisz
18.00 + Halinę Małgorzatę Kalisz

ŚRODA POPIELCOWA
7.00 + Jerzego Górala (greg.)
7.00 + Barbarę Saks (3 r.), Leszka i zm. rodziców z ob. str.
10.00 + Zygmunta Mularczuka (58 r.), Zofię Bojar, zm. z rodz. Mularczuków, Hubkowskich, Jasieniewskich
18.00 + Halinę Małgorzatę Kalisz
19.30 + Janusza Skolimowskiego

CZWARTEK
7.00 + Jerzego Górala (greg.)
7.00 + Stanisława Cudnego
7.00 + Stanisława Cudnego
7.00 + Witolda Stanisława Huka (30 dz.)
18.00 Dziękcz-błag w 75 r ur. Janiny
18.00 + Halinę (6 r.), Mariana, Małgorzatę

PIĄTEK
7.00 + Marka Jana Komudę
7.00 + Józefa i Halinę Denis, Krystynę Rudnik, Arkadiusza i Krzysztofa Bieguńskich, Walentynę Karczewską
7.00 + Zenona Kwiatkowskiego
18.00 + Małgorzatę Mościcką
18.00 + Jerzego Górala (greg.)

SOBOTA
7.00 + Małgorzatę Mościcką
7.00 + Zofię, Stefana i Ryszarda Kaliszów, Henrykę i Tadeusza Watałów izm. z rodz. Kaliszów i Mazurkiewiczów
7.00 + Jerzego Górala (greg.)
7.00 + Eugeniusza Piędziak (30 dz.)
18.00 Dziekcz-błag z racji ur. Ewy
18.00 + Elę Markiewicz

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
7.00 + Polikarpa, Andrzeja, Rozalię i Teofila Ziółkowskich i zm. z rodz. Ziółkowskich
7.00 + Ks. Henryka Boguszewskiego, ks. Jana Laskowskiego, Franciszka, Helenę, Jana, Danutę Boguszewskich i zm. z rodz. Boguszewskich i Kurcewiczów
9.00 + Krzysztofa i Barbarę Mioduszewskich
9.00 + Jerzego Górala (greg.)
10.30 Za Parafian
12.00 Dzięk błag w dniu imienin ks. Romana Szmurło
18.00 + Szymona Zacha (z racji ur.), Dariusza Zacha i Stanisława Kowalskiego