Intencje mszalne 18-24.12.2023 r.

            PONIEDZIAŁEK, 18.12.    
7.00 + Arkadiusza Jakubiaka (greg.)  
7.00 + Agnieszkę, Wiolettę, Stanisława Jaczewskiego  
7.00 + Andrzeja Grabowskiego  
18.00 + Mariana, Annę, Teresę, Walentego Ziurkowskich  
18.00 + Mirosława Kowalczyka – of. Aleksandra Haładus z rodziną  
            WTOREK, 19.12.    
7.00 + Arkadiusza Jakubiaka (greg.)  
7.00 + Bogumiłę, Mariana i Dariusza Rudnik  
7.00 + Andrzeja Grabowskiego  
18.00 + Włodzimierza Kołodziejskiego (2 r.)  
18.00 + Jana Kowalczyka  
             ŚRODA, 20.12.  
7.00 + Arkadiusza Jakubiaka (greg.)  
7.00 + Stanisława Gajowniczka  
7.00 + Stanisława Jakubisiaka  
18.00 + Stanisława Cudnego (1 r.)  
18.00 + Alicję Zielonkę  
            CZWARTEK, 21.12.    
7.00 + Arkadiusza Jakubiaka (greg.)  
7.00 + Marka Komudę (1r.)  
7.00 + Toma Sawickiego  
7.00 + Jerzego Edwarda Folbaum (30dz.)  
18.00 + Magdalenę Paśnik  
18.00 + Jana Kowalczyka  
18.00 + Benedykta Zawistowskiego (30 dz.)  
             PIĄTEK, 22.12.    
7.00 dziękczynno-błagalna w dn. im. i ur. Ewy Żurańskiej z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski  
7.00 + Dariusza Łapkę – of. pracownicy Ośrodka Charytatywno-Opiekuńczego Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Urlach  
7.00 + Leszka Oljasza  
7.00 + Arkadiusza Jakubiaka (greg.)  
18.00 + Anastazję , Aleksandra, Zbigniiwa, Jacka, Piotra i Artura Pełkę  
             SOBOTA, 23.12.    
7.00 + Arkadiusza Jakubiaka (greg.)  
7.00 + Leszka Oljasza  
7.00 + Alinę Rzepczyńską  
7.00 + Dusze w Czyśćcu cierp.  
18.00 + Małgorzatę Mościcką, Halinę i Mariana Biernat, Teresę Uler  
            IV Niedziela Adwentu, 24.12. 
7.00 dziękczynno-błagalna w 9 r. ślubu Małgorzaty i Jacka  
7.00 +Jana Kowalczyka  
9.00 + Jakuba Żurańskiego  
9.00 + Zdzisława (r.), Honoratę, Zbigniewa, Mieczysława i Stanisława zm. z rodz. Suplickich  
10.30 Za Parafian  
12.00 + Arkadiusza Jakubiaka (greg.)