INTENCJE MSZALNE 17 – 23.04.2023 r.

PONIEDZIAŁEK
7.00 + Romualda Wachowicza (greg.)
7.00 + Emilię Kuczyńską (3 r.)
7.00 + Julię Mech (1 r.) i Wojciecha Mech
18.00 + Aleksandra Kuczyńskiego (27 r.) i zm. z rodz. Kuczyńskich, Jakubisiaków i Mielcarzów
18.00 + Helenę i Stefana Osemka, Jerzego Biernata i zm. z Rodziny

WTOREK
7.00 Dziękczynna w 69 r. Chrztu św. Marka
7.00 + Romualda Wachowicza (greg.)
7.00 + Edwarda, Krystynę, Romana Siedleckich
18.00 Dziekcz – błag. w 38 r. ślubu Elżbiety i Krzysztofa Gąsiorek
18.00 + Mariannę Ryszawę (4 r.)

ŚRODA

7.00 + Romualda Wachowicza (greg.)
7.00 + Elżbietę Oniszk (z racji urodzin)
7.00 + Wacławę (1 r.) i Stanisława Łopacińskich, Jadwigę i Zdzisława Żurków
7.00 + Mariusza Powierża (30 dz.)
18.00 Dziękczynno-błagalna w 15 r. ślubu Anny i Tomasza oraz ich dzieci Izabeli i Oliwi
18.00 + Witolda Suplickiego (7 r.) i rodziców z obojga stron

CZWARTEK
7.00 + Romualda Wachowicza (greg.)
7.00 + Agnieszkę Pochylską
7.00 + Mariana Oniszka
18.00 Dziękcz – błag. w 18. r. ur. Angeliki Beuge
18.00 + Marcjannę, Mariannę, Franciszka, zm. z rodz. Cyganów i Trojanów i dusze w Czyśćcu cierp.

PIĄTEK
7.00 + Andrzeja Gajewskiego (r.)
7.00 + Stanisława Cudnego
7.00 + Krystynę Kruk (r.) i zm. z rodz. Królów, Kruków i Decyków
16.00 Pałac ślub Patryk i Katarzyna
18.00 + Stanisława Krasieńko (6 r.)
18.00 + Romualda Wachowicza (greg.)

SOBOTA
7.00 + Romualda Wachowicza (greg.)
7.00 + Franciszka Chudona (11 r.), Czesławę, Henryka, Zofię, zm. rodziców z obojga stron, Mieczysława Zasłonkę, Barbarę Saks, Leszka i Annę Chudon
7.00 + Stanisława Pełkę (13 r.), zm. z r. Rukatów i Pełków
18.00 + Ryszarda Berbecia (2 r.) , zm z Rodz. Berbeciów i Jurkowskich
18.00 + Zm . z rodz. Gnatowskich, Turowskich, Pogorzelskich i Mrowińskich

3 NIEDZIELA WIELKANOCY
7.00 + Zdzisława (25 r.), Apolonię, Czesława, zm. z rodz. Jaczewskich i Boguszewskich
9.00 Dziękczynno – błagalna w 75 r. ur. Haliny Konarzewskiej z prośbą o dalszą opiekę MB
9.00 + Romualda Wachowicza (greg.)
10.30 Za Parafian
12.00 Dziękcz – błag. w 50 r. ślubu Danuty i Tadeusza
12.00 + Cecylię Jarosz (20 r.), zm. z rodz. i duszę w Czyśćcu cierpiące
19.00 Dziękcz – błag. w 18 r. ur. Patryka z prośbą o Boże błog. i dary Ducha Św.