Intencje Mszalne 14 – 20 grudnia 2020 r.

Poniedziałek 14.12.2020 r.
7.00 † Józefę i Kazimierza Piątek (14 greg)
7.00 † Szymona Zach (1r)
7.00 † Mariusza Szewczyka – zam. sąsiedzi, rodziny Kalinowskich i Kowalczyków
7.00 † Annę Chodzyńską (30 dz. śm.)
18.00 † Janinę i Mieczysława Roguskich, Marka Malinowskiego, Sabinę i Helenę
18.00 Dz. za otrzymane łaski i o dalszą opiekę dla rodzin: Łoniów, Żaków, Krasnodębskich, ZALESKICH
Wtorek 15.12.2020 r.
7.00 † Wiesława Suchenka
7.00 † Mariusza Szewczyka – zam. Bogumiała i Kazimierz Zając
7.00 † Małgorzatę Grądzką
18.00 † Zbigniewa Sieluka (30 dz. śm.)
18.00 † Józefę i Kazimierza Piątek (15 greg)
18.00 † Stanisława Hubkowskiego (75r), zm. z rodz. Hubkowskich
Środa 16.12.2020 r.
7.00 † Józefę i Kazimierza Piątek (16 greg)
7.00 † Mariusza Szewczyka – zam. rodzina Żaków
7.00 † Małgorzatę Grądzką – zam. rodzina Żaków
18.00 Dz. Bł. w intencji Roberta Szewczyka w podziękowaniu za powrót do zdrowia
18.00 † Stefanię Koza (1r), Mariana, Henrykę, Janusza Kozów, zm. z rodz. Kozów i Cyrychów
Czwartek 17.12.2020 r.
7.00 † Krzysztofa i Michała Tunkel, zm. z rodz. Tunkelów
7.00 Dz. Bł. w dniu urodzin Małgorzaty Góralczyk
7.00 † Arkadiusza Jakubiaka – zam. żona, dzieci, rodzeństwo z rodzinami oraz przyjaciele
7.00 † Ryszarda Komuda (30 dz. śm.)
18.00 † Józefę i Kazimierza Piątek (17 greg)
18.00 † Henryka Flak, zm. z rodz. Góralczyków
Piątek 18.12.2020 r.
7.00 † Agnieszkę Rudnik (6r(, Wioletę i Stanisława Jaczewskiego
7.00 † Romana Kozioł (r), zm. rodzice, teściowie, zm. z rodziny
7.00 † Mariusza Szewczyka
18.00 † Feliksę Abramczuk (30 dz. śm.)
18.00 † Mariana Ziurkowskiego, zm. rodzice z obu stron oraz Annę Ziurkowską
18.00 † Józefę i Kazimierza Piątek (18 greg)
Sobota 19.12.2020 r.
7.00 † Małgorzatę Grądzka
7.00 † Kazimierza, Genowefę i Adama Kalinowskich, zm. z rodz. Kamińskich, Kalinowskich i Hojnackich
7.00 † Józefę i Kazimierza Piątek (19 greg)
7.00 † Aleksandrę Staniszewską (30 dz. śm.)
18.00 …………………………………………………… – zam. Anna Kosiorek
18.00 † Barbarę Nojszewską (z racji imienin)
Niedziela 20.12.2020 r.
7.00 † Eugenię Rojek (r) i Eugeniusza Rojek oraz Jerzego Ciok
7.00 † Józefę i Kazimierza Piątek (20 greg)
9.00 Dz. Bł. w 16 r. urodzin Mai
9.00 † Bogusławę Kosowską
10.30 Za Parafian
12.00 † Anastazję (r), Aleksandra, Zbigniewa, Piotra i Jacka Kwiatkowskich
18.00 † Henrykę Małetka
19.00 † Mariannę Strąk (4r), Ryszarda i Zbigniewa Strąk