INTENCJE MSZALNE 14 – 20.03.2022 r.

PONIEDZIAŁEK
7.00 + Barbarę Kuć (r.)
7.00 + Cecylię Zalewską
7.00 + Czesławę (10 r.) i Stanisława (11 r.) Mioduszewskich
18.00 + Mariusza Sadowskiego (greg.)
18.00 + Janusza Skolimowskiego

WTOREK
7.00 + Mariusza Sadowskiego (greg.)
7.00 + Krzysztofa Powierżę
7.00 + Henryka Kowalczyka
18.00 + Genowefę Wojtera (r.) zm. z rodz. Wojterów, Stępniaków, Mechów, Świeżaków, Grażynę Konik, dusze w Czyśćcu cierp.
18.00 + Marka Kujawę i zm. z rodz. Kujawów i Stysiów

ŚRODA
7.00 + Elżbietę Oniszk
7.00 + Arkadiusza Jakubiaka (2 r.)
7.00 + Reginę Garwolińską
18.00 + Mariusza Sadowskiego (greg.)
18.00 + Tadeusza Wyszyńskiego (3 r.) i zm. z rodz. Wyszyńskich

CZWARTEK
7.00 + Mariusza Sadowskiego (greg.)
7.00 + Franciszkę Biernat (1 r.) jej męża i zm. z rodz.
7.00 Dziękczynna w 70 r. ur. Teresy
18.00 + Zbigniewa Gajdę (im.)
18.00 + Zbigniewa Gabelskiego

PIĄTEK
7.00 + Józefa Galanty i Aleksandra i Kamilę Pióro
7.00 + Zbigniewa Dmowskiego (im.)
7.00 Dziękcz. za łaski otrzymane za wst. św. Józefa
18.00 + Mariusza Sadowskiego (greg.)
18.00 + Arkadiusza Jakubiaka i Martynę z racji 30 ur.

SOBOTA     Ur. Św. Józefa, Oblubieńca NMP
7.00 + Mariusza Sadowskiego (greg.)
7.00 + Arkadiusza Jakubiaka
7.00 Dziękcz-błag. w 18 r. ur. Karola Turczyńskiego
18.00 + Józefę i Stanisława Majewskich
18.00 + Teresa (1 r.), Kazimierza Kruków

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
7.00 + Mariusza Sadowskiego (greg.)
7.00 + Waldemara Borkowskiego (6 r.)
9.00 + Józefa (im.) i Alinę Kuć
9.00 + Stanisławę i Franciszka, Tadeusza Sadlik, Czesławę, Franciszka Petlińskich, Hannę i Jana Lenartów i Tomasza Petlińskiego
10.30 + Jarosława Szawkało
12.00 + Katarzynę Kowalczyk (1 r.)
13.30 W intencji Parafian (pałac)
19.00 + Stanisława (r.) Honoratę, Zdzisława i Mieczysława Suplickich