1 Komunia – OGŁOSZENIA

PRÓBY

3 czerwca – godz 16.00 – 17.00 – Kościół

4 czerwca – godz 16.00 – 17.00 – Kościół

6 czerwca – godz 16.00 – 17.00 – Kościół

10 czerwca – godz. 18.40 – Kościół

12 czerwca – godz. 18.40 – Kościół

14 czerwca – godz. 18.40 – Kościół – GENERALNA PRÓBA

 

SPRZĄTANIE:

Sprzątanie: 14 czerwca – piątek – sprzątanie zapraszam rodziców na 2 tury: 15.00 i 19.00 ( kupimy środki czystości, poproszę by wziąć ze sobą szmatki do wycierania drewna, ściereczki, mopy – sprzątamy przed samą komunią świętą – ZAPRASZAMY BY MOŻE 1 OSOBA BYŁA Z RODZINY).

 

SPOWIEDŹ

Spowiedź:15 czerwca – sobota: 9.00 Szkoła Podstawowa nr 3; 9.30 Szkoła Podst. nr 1 oraz Julin. (rodziców zapraszam do spowiedzi w tygodniu)

 

PRZEBIEG:

16 czerwca 2019

Msza – godz. 10.00

Gotowość przed Kościołem 9.45

 

PRZED KOŚCIOŁEM 

 1. Ksiądz Proboszcz z ministrantami procesyjnie wychodzi do dzieci, które są ustawione razem z rodzicami przed Kościołem i czekająca rozpoczęcie Liturgii.
 2. Ks. Proboszcz pozdrawia wszystkich: „ Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus…”
 3. Ksiądz odczytuje fragment: „Kochane dzieci, gdy byłyście małe, rodzice wasi przynieśli was do kościoła i tutaj przyjęłyście chrzest święty. Wówczas Dobry Bóg uczynił was swoimi dziećmi i wezwał, byście żyły w jedności z Jezusem. Niech ta woda święcona, którą was pokropię, przypomni wasz chrzest i to, że jesteście dziećmi Bożymi, a Jezus niech na nowo wezwie was do zjednoczenia ze Sobą. To zjednoczenie dokona się najpełniej, gdy po raz pierwszy przyjmiecie Komunię świętą.” ( str. 317-318)
 4. Pokropienie wodą święconą
 5. Ksiądz odmawia modlitwę nad dziećmi:

„Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie”, wejrzyj łaskawie na te dzieci Twoje, które po raz pierwszy przyjmą Chleb żywota. Uczyń ich serca godnym mieszkaniem dla Siebie i obdarz je żywą wiarą, nadzieją i gorącą miłością. Zgromadź, Panie, razem dzieci i ich rodziców przy Twoim świętym stole. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. ( str. 318)

 1. Kochane dzieci poproście rodziców o błogosławieństwo
 2. Prośba dzieci o błogosławieństwo:

 

I dziecko: Klaudia Wysocka

Błogosław tatusiu, błogosław mamusiu dłońmi swoimi, gdy dziś Chrystusa mam przyjąć wspólnie z innymi. Na świętą chwilę, w radości czy w udręce, niech błogosławią nam Rodziców ręce.

 

II dziecko: Maksymilian Kaliszuk

Wznieście swe dłonie błogosławiące Naznaczcie krzyżem wasze pociechy By serca nasze były gorące By uciekały precz od nas grzechy

 

 1. Rodzice błogosławią swoje dzieci: Państwo Wysoccy

OJCIEC –Błogosławieństwo Twojego Ojca niech Ci towarzyszy do ołtarza Pańskiego i na całej drodze życia – W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

MATKA –Błogosławieństwo twej Matki niech idzie z tobą przez życie, Maryja niech cię otoczy Swą opieką, a Miłosierny Bóg całemu życiu błogosławi – w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

 

Prośba rodziców o udzielenie dzieciom I Komunii Świętej: Państwo Wierzchołowscy

Drogi Księże Proboszczu!

Pan Jezus powiedział do apostołów: „pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie”. Wiedziały o tym matki i przynosiły do Niego swoje pociechy, a On je błogosławił. Dziś drogi Księże Proboszczu przyprowadzamy do Ciebie nasze dzieci, które przez chrzest zostały włączone do kościoła i parafii, która jest rodziną rodzin. W kolejnych latach rozwijaliśmy w ich sercach wiarę, poprzez wspólne rozmowy o Bogu, udział w niedzielnej Eucharystii i w lekcjach religii, a nade wszystko poprzez przykład chrześcijańskiego życia. W wypełnianiu tych zobowiązań chrzcielnych pomagali nam rodzice chrzestni, którzy i dziś są tu z nami.

Dziś wobec zgromadzonej tu wspólnoty prosimy cię Księże Proboszczu, abyś w czasie tej uroczystej Mszy świętej udzielił naszym dzieciom I Komunii świętej. Wszystkich zgromadzonych w tej świątyni prosimy o modlitwę w intencji naszych dzieci.

PROCESJA DO KOŚCIOŁA

 

LITURGIA SŁOWA

 

PIERWSZE CZYTANIE– Mateusz Kalbarczyk

Czytanie z księgi przysłów.

Pan mnie stworzył, swe arcydzieło,
jako początek swej mocy, od dawna,
od wieków jestem stworzona,
od początku, nim ziemia powstała.
Przed oceanem istnieć zaczęłam,
przed źródłami pełnymi wody;
zanim góry zostały założone,
przed pagórkami zaczęłam istnieć;
nim ziemię i pola uczynił
– początek pyłu na ziemi.
Gdy niebo umacniał, z Nim byłam,
gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód,
gdy w górze utwierdzał obłoki,
gdy źródła wielkiej otchłani umacniał,
gdy morzu stawiał granice,
by wody z brzegów nie wyszły,
gdy kreślił fundamenty pod ziemię.
Ja byłam przy Nim mistrzynią,
rozkoszą Jego dzień po dniu,
cały czas igrając przed Nim,
igrając na okręgu ziemi,
znajdując radość przy synach ludzkich.

Oto Słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY – Wiktoria Piędziak, Maja Jakubowska, Iga Gierej

Ps 33 (32), 4-5. 6 i 9. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 12)

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

Słowo Pana jest prawe, *
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość, *
ziemia jest pełna Jego łaski.

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

Przez słowo Pana powstały niebiosa, *
wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust Jego.
Bo przemówił, i wszystko się stało, *
sam rozkazał, i zaczęło istnieć.

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *
na tych, którzy oczekują Jego łaski,
aby ocalił ich życie od śmierci *
i żywił ich w czasie głodu.

 

Po 2 czytaniu

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,

Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

DRUGIE CZYTANIE – Maciej Miszczuk

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.

Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Ale nie tylko to, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość – wypróbowaną cnotę, wypróbowana cnota zaś – nadzieję. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany.

Oto Słowo Boże.

MODLITWA WIERNYCH

 1. Iga Gierej– Panie Jezu, który Jesteś Drogą Prawdą i Życiem, polecam Ci naszego Ojca Świętego Franciszka. Spraw by jego nauka i ofiarna służba Kościołowi, była drogowskazem dla wszystkich ludzi dobrej woli. Ciebie prosimy
 2. Klaudia Wysocka – Dla wszystkich księży naszej parafii prośmy, aby Duch Święty napełniał ich swoją radością, a ludzie otaczali modlitwą  oraz zrozumieniem w pasterskim trudzie. Ciebie prosimy
 3. Danusia Jaroszewska – Pragniemy być wierni religii naszych przodków i dlatego prosimy, niech Maryja Matka będzie wzorem Macierzyństwa, wiary i miłości dla każdej tu obecnej matki, a wszyscy ojcowie wsparci łaską najlepszego Ojca, niech stoją na straży prawdziwych wartości, i pielęgnując je przekazują swoim dzieciom. Ciebie prosimy
 4. Białek Julia – Módlmy się za naszych kochanych rodziców – pierwszych i najważniejszych wychowawców, niech Chrystus Pan będzie im siłą i wzorem Nauczyciela. Ciebie prosimy
 5. Gabrysia Pogorzelska– Módlmy się za naszych wychowawców i katechetów, by Pan Jezus Swoją obecnością i laską wynagrodził ich trud i wysiłek włożony w doprowadzenie nas do Eucharystycznego stołu. Ciebie prosimy
 6. Artur Wierzchołowski– Polecamy Ci Panie naszych rodziców chrzestnych, dziadków i wszystkich naszych drogich gości. Obdarz ich żywą wiarą, ufną nadzieją i gorącą miłością. Ciebie prosimy
 7. Wioletta Miciukiewicz – Panie Jezu, dziękujemy Ci za dzisiejszy dzień, za to że możemy przyjąć Cię do swojego serca. Trzymaj nas mocno za rękę, abyśmy nigdy nie odwrócili się od Ciebie. Ciebie prosimy
 8. Natalia Kulbicka – Polecamy Ci Panie nasze rodziny, gości i tych którzy są daleko do Ciebie, dodawaj nam miłości, byśmy swoim życiem i postępowaniem stawali się ewangelią, którą czytają. Ciebie prosimy

PROCESJA Z DARAMI

DARY NIOSĄ:

 1. Płonąca świeca – Brzezicka Iza
 2. Bukiet kwiatów – Daria Siudzińska
 3. Piłka – Filip Siwek
 4. Czekolada – Maja Bańkowska
 5. Serce z imionami – Mateusz Chojecki
 6. Zeszyt i książkę – Patryk Górka
 7. Katechizm – Piotr Łach
 8. Deklaracje – Wojtek Bzdak
 9. Przyrzeczenia – Julia Gadomska
 10. Chleb – Błażej Oniszk
 11. Wino i woda – Jakub Wiśniewski
 12. Hostia – Roksana Bańkowska
 13. Kosze z chlebami – rodzice – po 2 ojców do jednego kosza z chlebami

– Wysocki Łukasz
– Gadomski Krzysztof
– Turczyński Marcin
– Arkadiusz Gierej

KOMENATZRE DO DARÓW: Marysia Wasiewicz

Za chwilę do ołtarza zbliży się procesja z darami, które składami Ci Panie Jezu, jako symbole tego wszystkiego, co kryje się w naszych sercach. Przynosimy Ci Panie naszą radość, którą codziennie odczuwamy w czasie zabawy, miłość, którą codziennie żyjemy w naszych rodzinach, nasz trud, którym codziennie żyjemy w naszych szkołach. Przychodzimy ze wszystkim prosząc byś to przyjął, uświęcił i pobłogosławił.

 1. Przynosimy do ołtarza PŁONĄCĄ ŚWIĘCĘ – to znak, że wśród nas Jesteś obecny.
 2. BUKIET KWIATÓW – jest znakiem, że chcemy być darem dla innych
 3. PIŁKA – symbol naszej zabawy. Pragniemy by nasza zabawa była wyrazem radości i pochwałą Boga.
 4. CZEKOLADA – przynosimy także czekoladę, gdyż chcemy byś był słodyczą naszego życia.
 5. SERCE – przynosimy serce z naszymi imionami, znak naszej ufności względem Ciebie. Chcemy do Ciebie Panie przylgnąć całym naszym czystym sercem i ofiarować Ci nasze życie.
 6. DEKLARACJE – oddając Tobie nasze życie powierzamy Ci też nasze codzienne decyzje, by prowadziły nas ku wolności.

 

KOMUNIA ŚWIĘTA

PODZIĘKOWANIA – Rodzicom:

 1. OLGIERD PARYS: To tobie kochana mamusiu, Zawdzięczam i Boga i wiarę świętą. Tyś pierwsza mi o Nim szeptała I wpajałaś ku Niemu miłość niepojętą.
 2. KOTULSKA MAJA: Tobie drogi tatusiu, któryś mi tłumaczył, pouczał i radził Pilnował, bym odmówił pacierz Brał za rączkę, do Kościoła prowadził.
 3. NAPŁOSZEK WIKTOR: Niech Dobry Bóg Wam drodzy rodzice wynagrodzi Wspiera Was łaską  w każdej potrzebie Obdarzy radością na ziemi I szczęściem wiecznym w niebie
 4. ŚWIĘTOŃ MACIEJ: Babcie Dziadziusiów także darz łaskami aby jak najdłużej pozostali z nami. By dużo cierpliwości dla nas wnucząt mieli Za miłość swą – szacunku i troski doświadczyli.
 5. KRYSTIAN FABISIAK: Naszych drogich Księży obdarzaj łaskami i Ducha Świętego siedmioma darami aby w Twej winnicy długo pracowali i dorodny owoc swej pracy zebrali
 6. FILIP RZEPCZYŃSKI: I rodzicom chrzestnym ślemy podziękowania Że wspierają naszych rodziców w trudzie religijnego wychowania.
 7. BŁAŻEJ BIAŁAS: Gości prosimy by w wraz z prezentami dary Modlitwy za nas było od was bez miary

 

KOMUNIA KLĘCZNIKI:

P. Arkadiusz Szewczyk

P. Tomasz Białek

KWIATY DAJĄ:

Ks. Proboszczowi Romanowi Szmurło – Maja Kotulska

Ks. Prałatowi Tadeuszowi Osińskiemu – Wioletta Miciukiewcz

Ks. Kanonikowi Ryszardowi Nicponiowi – Magdalena Młynarczyk

Ks. Piotrowi – Natalia Kulbicka

Ks. Przemkowi – Antoni Suchodolski

ks. Marian Raciński – Szymon Turczyński

Katechetom:

Szkoła nr 1 – Roksana Gierszewska

Pani Gabrysi Organistce – Alan Suplicki

Panu Jackowi – Kościelnemu – Iga Kurek

Nauczycielom – Jakubowska Maja

Szkoła Podst nr 3 P. DYR.: Szymon Sówka

3 A  (2 wychowawczynie) – Świętochowski Wiktor

3 B  (2 wychowawczynie) – Oskar Guźliński

Pani Pasek – Filip Ratyński

Szkoła Podst nr 1 DYR – Julia Kołodziejska

3 A – Wojtek Kalata

Szkoła Podstawowa w Julinie

 • DYR. P. Małgorzata Siuchta – Błażej Oniszk
 • P. Katechetka Magda Cholewińska – Julin -Wiktoria Piędziak
 • Wychowawca – Sylwia Kołodziejek – Krystian Fabisiak

PODZIĘKOWANIE RODZICÓW – Państwo Turczyńscy

Jezu utajony w Najświętszym Sakramencie!Ogromna radość przepełnia nasze serca w dniu Pierwszej Komunii Świętej naszych dzieci. Dziękujemy, że uświęcasz serca tych najmniejszych i drogich naszemu sercu.

Przyrzekamy Ci, w tym uroczystym dniu, że będziemy wychowywać nasze dzieci w miłości do Ciebie, w poszanowaniu Bożych i Kościelnych przykazań. Obiecujemy dawać im dobry przykład i dbać o dalsze religijne wychowanie. O sakrament spowiedzi, oraz o cotygodniową Eucharystię. Natchnij nas, Panie, swoją dobrocią i mądrością i prowadź ku miłości, która źródło ma w Tobie.

Poświęcenie pamiątek

Błogosławieństwo końcowe

Dzieci – biorą chlebki od ks. Proboszcza i wychodzą.