OGŁOSZENIA PARAFIALNE – XXIX Niedziela Zwykła (18 października 2020 r.):

1. Serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone dziś na tacę inwestycyjną.
2. Taca na misje w przyszłą niedzielę.
3. Dziękujemy stolarzom za naprawienie szafki w poradni rodzinnej oraz naprawę tablicy ogłoszeniowej.
4. Bóg zapłać za ofiarę od młodzieży bierzmowanej i ich rodziców w kwocie 2.400 zł. Ofiara zostanie przeznaczona na nowy zamknięty konfesjonał.
5. W związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem , zachowujmy wydane przez władze świeckie i kościelne przepisy. Jesteśmy zobowiązani do noszenia maseczek w przestrzeni publicznej, także w kościele. Jeśli nie pozostajemy we wspólnym gospodarstwie , powinniśmy zachować odległość 1 m w kościele.
6. Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych. Sprzątamy groby naszych bliskich na cmentarzach. Pamiętajmy o zachowaniu bezpiecznej odległości i noszeniu maseczek na cmentarzach.
7. Przez cały rok modlimy się za naszych zmarłych w Wypominkach. Wypominki –roczne, półroczne i jednorazowe. Karty leżą na stoliku przy wyjściu. Prosimy o wyraźne wpisywanie nazwisk polecanych zmarłych.
8. Zachęcamy do nabywania zniczy Caritas
Diecezji Drohiczyńskiej. Dochód z ich rozprowadzania służy wsparciu różnego rodzaju inicjatyw charytatywnych.
9. Różaniec dla dzieci w tym tygodniu we wtorek i czwartek o godz. 17.00. Różaniec dla dorosłych każdego dnia po mszy św. o godz. 18.00 za wyjątkiem wtorku (Seminarium Odnowy Wiary).
10. W przyszłą niedzielę zmiana czasu. Pamiętajmy o tym.
11. Pomódlmy się w intencji służby zdrowia z okazji ich Patrona św. Łukasza – Zdrowaś Maryjo…