OGŁOSZENIA PARAFIALNE – V Niedziela Wielkiego Postu (29 marca 2020 roku)

1. Od dzisiejszej niedzieli rozpoczynamy czas pasyjny Wielkiego Postu. Postać Jezusa na krzyżu pozostaje przysłonięta aż do adoracji w Wielki Piątek.

2. W naszej Świątyni msze św. w dni powszednie są sprawowane tylko o godzinie 18.00. Transmitujemy je poprzez parafialną stronę fb. Pragniemy także przesyłać transmisję poprzez parafialne konto na Youtube. Wtedy łatwiej można uczestniczyć w naszych nabożeństwach poprzez smart tv.

3. Przypominamy, iż w mszach św. może uczestniczyć jedynie 5 osób , po jednej z każdej Rodziny, która mszę św. zamówiła.

4. Na razie w ciągu dnia kościół pozostaje otwarty w godzinach 8-17.00. Nie może w nim przebywać jednocześnie więcej niż 5 osób.

5. Sprawy kancelaryjne po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

6. Dziś msze św. o godz. 9.00 oraz 12.00 (transmisja fb).

7. W piątek po mszy św. o 18.00 Droga Krzyżowa.

8. Za tydzień Palmowa Niedziela. Msze św. o godz. 9.00 oraz 12.00 (transmisja fb)

9. W imieniu Wspólnoty Parafialnej składam serdeczne podziękowania Panom Leszkowi Krzanowskiemu oraz Rafałowi i Dariuszowi Koroś za przycięcie drzew. Bóg zapłać!

10. Dziękujemy Panu Romanowi Biernackiemu , naszemu Parafianinowi z ulicy 11 listopada, za nieodpłatne przekazanie naszej Wspólnocie środka dezynfekującego o pojemności 15 litrów. Bóg zapłać!

11. Serdeczne podziękowania składamy tym, którzy wspierają naszą Parafię ofiarą poprzez przelew na konto z dopiskiem „taca w kwarantannie”. Są wśród ofiarodawców także osoby spoza Wspólnoty, m. in. z Warszawy. Dziękujemy !

12. Wierzymy, że wspólnie przetrwamy ten trudny czas. Mamy świadomość opieki Matki Najświętszej przez której wstawiennictwo zanosimy prośby do Boga. Niepokalane Serce Maryi , módl się za nami!

13. I na koniec…Kochani! W szpitalach bardzo brakuje krwi. W przyszłą niedzielę robimy nadzwyczajną akcję oddania krwi dla szpitali. Od godz. 9-13 będzie można wyświadczyć ten gest miłości. Gorąco zachęcamy tych, którzy mogą i chcą oddać krew.