INTENCJE MSZALNE 26.06 – 02.07.2023 r.

PONIEDZIAŁEK
7.00 + Bogumiła Wróblewskiego
7.00 + Teresę Gąsior (greg,) (poza parafią)
7.00 + Mariannę (50 r.), Czesława Rogala, Krystynę Kulik, Mariannę Moleń i zm. z rodz. Rogalów
7.00 + Krystynę Wojcianowską (30 dz.)
18.00 + Pawła Stysia (w dniu urodzin) (poza parafią)
18.00 + Feliksa i Halinę Doboszów i zm. z rodz. Doboszów i Puchtów
WTOREK
7.00 + Janinę (im.) i Zygmunta Rowickich, zm. z rodz. Koconów i Rowickich
7.00 + Hannę Mateusiak (poza parafią)
7.00 + Teresę Gąsior (greg,) (poza parafią)
7.00 + Lucynę Genowefę Przybyłowską (30 dz.)
18.00 Dzięk.-błag. w 25 r. ślubu Marioli i Krzysztofa Kądzielów z prośba o Boże błog. i potrzebne łaski
18.00 + Władysławę, Czesława, Zdzisława i Halinę Siudzińskich
ŚRODA
7.00 + Barbarę Teresę Olenderczyk (30 dz.)
7.00 + Teresę Gąsior (greg,) (poza parafią)
7.00 + Genowefę i Feliksa Tabor
7.00 + Bogumiłę Częścik (poza parafią)
18.00 + Ireneusza, Halinę, Kazimierza Litwiniuk, Wiesławę i Kazimierza Borsów i Krystynę Czarnacką
18.00 + Wacławę (2r.), Romana
CZWARTEK
7.00 + Teresę Gąsior (greg,) (poza parafią)
7.00 + Zofię Powierża (30 dz.)
7.00 +  Piotra Ludwika Wojtasa
10.00 + Pawła Styś (z racji imienin)
18.00 + Pawła Gromka (im.) (poza parafią)
18.00 + Wiktora Jałmużnę (1r.)
PIĄTEK
7.00 + Emilię Kuczyńską i zm. Rodziców i Braci
7.00 + Andrzeja Godłozę (19 r.), Barbarę Godłozę, Mariannę Ciechanowską, Tadeusza Nowaczyńskiego
7.00 + Teresę Smolewską (poza parafią)
18.00 + Teresę Gąsior (zakończenie gregorianki)
18.00 + Edwarda Rudo i rodziców z ob. str.
SOBOTA
7.00 + Halinę Koper
7.00 + Aleksandra Woronowicza
7.00 + Tadeusza Śliwoskiego (poza parafią)
18.00 +  Irenę i Stanisława Grotkowskich
18.00 Dziękczynno-błagalna w 1 urodzin Fabiana Macieja
13 NIEDZIELA ZWYKŁA
7.00 + Jana Guzek (2 r.)
9.00 Dziękczynno-błagalna  w 70 r. ur. Stanisławy
10.30 Za Parafian
12.00 + Halinę i Mariana Mucińskich, zm. z rodz. Mańków, Mucińskich i Kopaczów
12.00 + Leokadię Narowską
19.00 + Halinę Jarosz