Intencje mszalne 25.09-01.10.2023 r.

            PONIEDZIAŁEK, 25.09.    
7.00 + Elę Markiewicz  
7.00 + Leszka Kowalczyka  
7.00 + Ryszarda Kalbarczyka (greg.)  
7.00 + Dariusza Łapkę (30 dz.)  
18.00 Dziękczynno-błagalna w 10 r. ślubu Anny i Cezarego Parysów z prośba o Boże błog.
i potrzebne łaski
 
18.00 + Stefana (20r.) i Stanisławę Sulimów  
            WTOREK, 26.09.    
7.00 + Bogumiła Wróblewskiego  
7.00 + Ryszarda Kalbarczyka (greg.)  
7.00 + Mirosława Kowalczyka – of. Aleksandra Haładus  
18.00 Dziękczynno-błagalna w 50 r. ur. Katarzyny, w 30 r. ślubu Katarzyny i Jacka Kowalskich
z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski
 
18.00 + Janusza Małeckiego, Krystynę i Andrzeja Stępniewicz  
             ŚRODA, 27.09.                                                                                            
7.00 + Eugeniusza (11r.) i Kazimierę Ołówków  
7.00 + Stefana, Zofię i Ryszarda Kaliszów, Henrykę i Tadeusza Watałów, Ksawerego Mazurkiewicza  
7.00 + Krzysztofa i Barbarę Mioduszewskich  
7.00 + Ryszarda Kalbarczyka (greg.)  
18.00 + Krzysztofa Marka Powierżę (5 r.)  
18.00 + Stefana (r.), Helenę Osemka , Jerzego, Juliannę i Wacława Biernat  
            CZWARTEK, 28.09.    
7.00 + Ryszarda Kalbarczyka (greg.)  
7.00 + Annę Brzozowską  
7.00 + Zdzisława Gąsiora (4 r.), zm. rodziców z obojga stron  
18.00 + Józefa Rudnik (1 r.)  
18.00 + Mariannę, Wacława, Janusza i Edwarda Strąków i zm. z r. Strąków i Piaseckich  
             PIĄTEK, 29.09.    
7.00 + Barbarę Olenderczuk  
7.00 + Marię i Henryka Chudoń, Teresę Grońską  
7.00 + Genowefę i Wacława Jaroszów  
7.00 + Ryszarda Kalbarczyka (greg.)  
18.00 Dziękczynno-błagalna w 18 r. ur. Kamila  
18.00 dziękczynna za dar kapłaństwa z prośbą o Boże bł. dary Ducha Świętego i opiekę MB
dla ks. Michała w dniu imienin – of. Domowy Kościół krąg 3
 
             SOBOTA, 30.09.    
7.00 Dzięczkcz-błag w 50 r. ur. Katarzyny i o łaski dla całej rodziny  
7.00 + Genowefę, Kazimierza i Polikarpa Grądzkich  
7.00 + Janinę (17r.) i Stanisława Meleszewskich i rodziców z ob. str. oraz Adama Kalinowskiego  
7.00 + Ryszarda Kalbarczyka (zakończenie greg.)  
16.00 Dziękczynno-błagalna w 50 r. ślubu Aliny i Zdzisława Banasiuków  
18.00 + Helenę i Aleksandra Posiewka , Irenę i Edwarda Banaszek  
18.00 + Leszka Kłuska  
            26 Niedziela Zwykła, 01.10. 
7.00 + Bronisława Molskiego (rozpoczęcie gregorianki)  
7.00 + Leszka Kłuska (im.)  
9.00 + Szymona (15r.) i Józefa (16r.) Krasnodębskich  
9.00 + Czesławę, Franciszka, Tomasza Petlińskich, Annę i Wacława Niemirowskich, zm. z rodzin obojga stron  
10.30 + Stanisława Roguszewskiego  
12.30 Dziękczynno-błagalna w 9r. ur. Mai Kazuli oraz 14 r urodzin Natalii  
19.00 + Władysława Stefan