Intencje mszalne 23 – 29 grudnia 2019 r.:

Poniedziałek 23.12
7.00 † Zofię Podgórską (23 greg)
7.00 Za absolwentów LO w Łochowie z roku 1955 – † za zmarłych i za żyjących – zam. Tadeusz Styś
7.00 † Janinę, Aleksandra i Andrzeja Poboży, za dusze w czyśćcu cierpiące
7.00 † Janinę Kostrzewa (30 dz. śm.)
18.00 † Adama Borkowskiego (z racji imienin)
18.00 † Za dusze w czyśćcu cierpiące

Wtorek 24.12
7.00 † Reginę Szymańską
7.00 † Hannę (7r) i Wacława Egerów, zm. z rodziny i za dusze w czyśćcu cierpiące
7.00 † Zofię Podgórską (24 greg)
7.00 † Zdzisława (r), zm. z rodz. Suplickich
7.00 † Władysławę, Stefana i Władysława Szczurowskich i za dusze w czyśćcu cierpiącego
24.00 Za Parafian i gości
24.00

Środa 25.12
9.00 † Szczepana Grędę
9.00 † Pawła Styś i Barbarę Maliczak
10.30 † Sylwestra Rejf, Edmunda i Anielę Rejf, Stanisława Grotkowskiego
10.30 † ks. Jana Laskowskiego, ks. Henryka Boguszewskiego oraz Franciszka, Helenę, Danutę i Jana Boguszewskich
12.00 † Marcina Chróścickiego, Marię i Stanisława Jaguś
19.00 † Zofię Podgórską (25 greg)

Czwartek 26.12
7.00 † Zofię Podgórską (26 greg)
9.00 † Szczepana i Bogusława Pióro, Julię, Teresę, Zbigniewa Gabelskich
9.00 † Stanisławę i Aleksandra Molskich, Henryka Kosiorka, Stanisława i Anielę Kosiorek, Wiktora i Franciszkę Gawrych i za dusze w czyśćcu cierpiące
10.30 † Henryka Kuczyńskiego
12.00 Dz. Bł. w 45 r. ślubu Bożeny i Edwarda
12.00 Dz. Bł. w 45 r. ślubu Bogusława i Danuty
13.30 PAŁAC: Za Parafian
19.00 Dz. za otrzymane łaski w rodzinie Siuchtów

Piątek 27.12
7.00 Dz. w dniu imienin ks. Przemysława – zam. Wspólnota Margaretka
7.00 † Zm. nauczyciele LO w Łochowie: Marię Sadzewicz, Marię Sawicką, Bożenę Pilkiewicz, Jadwigę Adamównę, Halinę Krajewską, Jerzego Rebandel, S. Nerkowski, Stefana Szyszko, Władysława Weinert – zam. Tadeusz Styś
7.00 † Łukasza Puchalskiego, Roberta Grotkowskiego (9r)
18.00 Dz. Bł. w intencji Agnieszki Sadolewskiej
18.00 † Zofię Podgórską (27 greg)
18.00 Dz. w dniu imienin ks. Przemysława

Sobota 28.12
7.00 † Zofię Podgórską (28 greg)
7.00 † Karolinę Eger
7.00 † Józefa Czarnak (30r)
7.00 † Janusza Kałuskiego (30 dz. śm.)
18.00 † Zofię Mech (17r) i Stanisława Mech
18.00 † Irenę Gajewską (r), zm. rodzice z obu stron, zm. z rodz. Gajewskich, Jadwigę i Aleksandra Nowak, Stanisława Wituckiego i za dusze w czyśćcu cierpiące

Niedziela 29.12
7.00 † Teresę Kurczyńską (7r), Władysława i Stanisława Kurczyńskich
9.00 † Zofię Podgórską (29 greg)
9.00 Dz. Bł. w 60 r. urodzin Andrzeja Wikieł
10.30 Dz. Bł. w 36 r. ślubu Joanny i Grzegorza
12.00 Za Parafian
12.00 Dz. w intencji Wspólnoty Domowego Kościoła (święto patronalne)
19.00 † Ryszarda, Stanisławę, Grzegorza i Henryka Wyszyńskich oraz Polikarpa Maliszewskiego