Intencje mszalne 23-29.10.2023 r.

            PONIEDZIAŁEK, 23.10.    
7.00 + Bronisława Molskiego (greg.)  
7.00 + Stanisława Jarząbka – koledzy i koleżanki z OSP Łochów  
7.00 + Wiesław Jaczewski (30 dz.)  
18.00 + Amelię i Wiktora z rodz. Oksiędzkich, Stanisława, Dariusza, Aleksandra, Rozalię i Józefa z rodz.  Kaniuków  
18.00 + Kazimierza Kuczyńskiego (8r.), rodziców i rodzeństwo z ob. str.  
            WTOREK, 24.10.    
7.00 + Zenona i Mariannę Ryszawów  
7.00 + Stanisława (39 r.) , Jadwigę Wierzchołowskich,  Aleksandrę, Hieronima, Bronisławę, Franciszkę, Zofię i Krystynę oraz ks. Piotra i ks. Jerzego o łaskę nieba  
7.00 + Mariana Bańskiego – of. KŻR przy ul. Leśnej  
18.00 Dziękczynno-błagalna w 14 r. ur. Mateusza  
18.00 + Bronisława Molskiego (greg.)  
             ŚRODA, 25.10.                                                                                           
7.00 + Bronisława Molskiego (greg.)  
7.00 + Antoninę, Edwina, Szczepana Zyśk, Marka Sawickiego  
7.00 + Barbarę Olenderczyk  
18.00 + Reginę i Kazimierza Oniszk  
18.00 + Elę Markiewicz  
            CZWARTEK, 26.10.    
7.00 Dziękczynno-błagalna w 2 r. ślubu Grzegorza i Moniki Kić  
7.00 + Bronisława Molskiego (greg.)  
7.00 + Mariana Gadomskiego  
18.00 + Juliannę (1r.), Mariana i rodz. obojga stron  
18.00 + Sabinę Roskosz (im.), Tadeusza i rodziców z ob. str.  
             PIĄTEK, 27.10.    
7.00 o Błogosławieństwo Boże dla rodzin Maksymiliana i Jakuba  
7.00 + Bronisława Molskiego (greg.)  
7.00 + Zofię Kuryłek (3 r.)  
18.00 + Zofię, Wacława, Andrzeja Ufnal, Andrzeja Dybkę, Pawła Jarosza  
18.00 + Ryszarda Reka i zm. z r. Reków, Wysockich, Boguszów, Klukowskich, Cyrychów  
             SOBOTA, 28.10.    
7.00 + Janinę i Ryszarda Kubis, Michalinę i Jana Redos, Barbarę Korczak  
7.00 + Stanisława Kotulskiego (1 r.), Leokadię i Mariana Szcześnik  
7.00 + Bronisława Molskiego (greg.)  
18.00 + Mieczysława (28 r.), Andrzeja, Damiana i Elę Markiewicz  
18.00 + Tadeusza, Jakuba, Michała i zm. z rodz. Żurańskich, Górskich, Kwiatkowskich i Marsickich  
            30 Niedziela Zwykła, 29.10. 
7.00 + Wacława Bieleckiego, zm. rodziców  
7.00 + Barbarę Olenderczyk  
9.00 + Ks. Henryka Boguszewskiego, ks. Jana Laskowskiego, Frnaciszka, Helenę, Jana, Danutę Boguszewskich i zm. z rodz. Boguszewskich i Kurcewiczów  
9.00 + Sylwestra, Edmunda i Anielę Rejfów, Stanisława i Henrykę Grotkowskich  
10.30 Za Parafian  
12.00 Dziękczynno-błagalna w dniu imienin i urodzin ks. prał. Tadeusza Osińskiego  
18.00 + Bronisława Molskiego (greg.)