Intencje mszalne 14 – 20 października 2019 r.:

Poniedziałek 14.10
7.00 † Henrykę Niewiadomską (14 greg)
7.00 W intencji Bogu wiadomej
7.00 † Tom Sawicki
18.00 † Regina Siuchta (3r)
18.00 † Eugeniusza Śledziaka (4r)
18.00 Dz. Bł. w 35 r. ślubu Ewy i Józefa oraz w intencji rodziny

Wtorek 15.10
7.00 W intencji Bogu wiadomej
7.00 † Jadwigę i Feliksa Kwiatkowskich
7.00 Dz. Bł. w r. ślubu Marii i Zbigniewa
18.00 † Jadwigę Trzebińską
18.00 † Henrykę Niewiadomską (15 greg)
18.00 W intencji rodziców, którzy utracili swoje dzieci

Środa 16.10
7.00 † Henrykę Niewiadomską (16 greg)
7.00 † Michała i Jadwigę Dybka, zm. rodzice z obu stron, Andrzeja Fedorczyk oraz Szczepana Dybkę (30dz)
7.00 † Zm. z rodz. Górskich, Kowalczyków, Oljaszów, Jadwigę Maciejczyk oraz Małgorzatę Nowak
18.00 Dz. Bł. w 10 r. Filipa
18.00 † Krzysztofa Jaczewskiego (7r), zm. rodzice z obu stron
18.00 † Adama Sadomskiego (7r)

Czwartek 17.10
7.00 † Cecylię Grótkowską
7.00 † Krystynę, Teresę i Stanisława Rostek
7.00 Dz. za otrzymane łaski w intencji Sylwestra
18.00 † Kazimierza i Wiesławę Borysów, Mariannę Borzycką i Eugeniusza
18.00 † Henrykę Niewiadomską (18 greg)
18.00 † Zofię i Bogusława Wachowiczów, Magdalenę Tomiczak

Piątek 18.10
7.00 † Henrykę Niewiadomską (18 greg)
7.00 † Helenę Polkowską (10r), Stanisława Polkowskiego, zm. rodzice z obu stron
7.00 † Janinę Osytek, zm. z rodz. Osytków i Daszkiewiczów
18.00 † Karolinę Gnadt (30dz. śm.)
18.00 † Adama Borkowskiego (1r)
18.00 † Stanisławę i Aleksandra Ziółkowskich, zm. rodzice z obu stron

Sobota 19.10
7.00 † Czesławę i Eugeniusza Dybowskich, Juliannę i Mariana Starzyńskich
7.00 Dz. Bł. w 12 r. urodzin Zuzanny o opiekę Matki Bożej
7.00 † Barbarę i Kazimierza Gołąb, Juliannę i Antoniego Bartosiewicz
18.00 † Stefanię i Stefana Kalinowskich, Jana i Marię Szyszko, zm. z rodziny i za dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 † Henrykę Niewiadomską (19 greg)

Niedziela 20.10
7.00 † Henrykę Niewiadomską (20 greg)
9.00 † Jadwigę i Edmunda Komorowskich, Teresę i Romana Cengelenga, za dusze w czyśćcu cierpiące
9.00 † Marię Murawską
10.30 † Jadwigę Kowalczyk
10.30 Dz. Bł. w 40 r. ślubu Janiny i Włodzimierza Jaros
12.00 Za Parafian
12.00 Dz. Bł. w 40 r. ślubu Ewy i Adama
13.30 † Kazimierza, Genowefę, Adama Kalinowskich, zm. z rodz. Kalinowskich, Kamińskich i Hojnackich
19.00 † Stanisława (36r), Jadwigę, Aleksandrę, Hieronima, Ryszarda, Janinę Wierzchołowskich, zm. dziadkowie Szymaników, ks. Piotra Jelinka, ks. Syryjczyka, o łaskę nieba, Jana Skwarskiego