INTENCJE MSZALNE 04 – 10.07.2022 r.

PONIEDZIAŁEK
7.00 + Ryszarda Pielecha (greg.)
7.00 + Aleksandra i Mariannę Kozioł i zm. z rodz. Kozłów i Kopaniów
7.00 Dziękcz.-błag. w 12 r. ślubu Anny i Marcina Krahelów
18.00 Za dusze w Czyśćcu cierpiące
18.00 + Jadwigę Jarząbek (2 r.) i zm. z rodz. Jarząbków

WTOREK
7.00 + Ryszarda Pielecha (greg.)
7.00 + Edwarda Rudo, Wandę i Marianna Łachów
7.00 + Zdzisława Ołówka (r.), Zbigniewa, Zygmunta, Czesławę i Emilię
18.00 + Zygmunta i Stanisławę Zach i zm. z rodz. Zachów i Siuchtów
18.00 Dziękcz. z racji im. Pawła, Piotra i Ireneusza oraz ur. Adama

ŚRODA     Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy
7.00 + Ryszarda Pielecha (greg.)
7.00 + Zygmunta Rowickiego (r.) i Janinę, i dziadków Rowickich i Koconów
7.00 + Jadwigę (2 r.) i Sławomira Jarząbek
18.00 + Wandy Kupiec (12 r.) i zm. z rodz. Kupców
18.00 Matki w modlitwie

CZWARTEK
7.00 + Ryszarda Pielecha (greg.)
7.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
7.00 + Zofię i Edmunda Klimków, Sabinę i Wincentego Roskoszów, zm. dusze w Czyśćcu cierpiące
18.00 Dziękcz.-błag. w 15 r. ślubu Pauliny i Tomasza Białków
18.00 Wypominki roczne

PIĄTEK     Św. Jana z Dukli, prezbitera
7.00 + Ryszarda Pielecha (greg.)
7.00 + Marka Barańskiego
7.00 + Jadwigę i Zdzisława Żurków
17.00 Ślub (Pałac)
18.00 + Iwonę i Bogumiłę Rawińskie
18.00 + Genowefę i Zdzisława Jaźwińskich, zm. z rodz. Klimków i Jaźwińskich

SOBOTA
7.00 + Ryszarda Pielecha (greg.)
7.00 + Arkadiusza Damentko i zm. z rodz. Damentków i Bobrowiczów
7.00 O Boże błog. i potrzebne łaski w dn. ur. Zenona
7.00 Dzięk błag w dniu ur. : 17 r. ur. Maksymiliana i 15 r. ur. Kacpra oraz 18 r. ślubu Magdaleny i Wojciecha
17.00 Ślub (Pałac)
18.00 + Stefana Banaszka (r.), Stanisławę i Piotra

15 NIEDZIELA ZWYKŁA
7.00 + Ryszarda Pielecha (greg.)
7.00 + Tomasza Petlińskiego (1 r.)
9.00 + Janinę i Stanisława Petlińskich i ich rodziców
9.00 + Barbarę Baranowską (30 dz.)
10.30 + Mariannę Marczak (r.)
12.00 W int. Parafian
19.00 Dziękcz.-błag. w 69 r. ur. Henryka