Życiorys ks. Prałata Tadeusza Osińskiego


Ks. Prałat mgr Tadeusz Osiński urodzony 28.10.1936 r. we wsi Kosuty, gmina i parafia Stanin, powiat Łuków. Rodzice: Jan Osiński i Marianna Osińska z d. Lendzion – rolnicy. Chrzest 6 listopada 1936 r., nr aktu 108/1936 w parafii p w. Trójcy Przenajświętszej w Staninie, chrzcił ks. Czesław Jarosiewicz. Rodzice chrzestni: Stanisław Lendzion i Józefa Mućka. W czasie wojny Rozpoczął szkole podstawową, którą ukończył w 1949 r.  

Szkoła Podstawowa kl. 1 – 4 w Kujawach w latach 1943 -1947, a kl. 5 – 7 w Staninie w latach 1947 -1950 r.

Roczny pobyt w domu rodzinnym w Kosutach 1950 – 1951 r. W roku 1950 ubiegał się o przyjęcie do Liceum Państwowego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie i Bolesława Prusa w Siedlcach – do w/w szkół nie został przyjęty. Ojciec – Jan Osiński w tamtych latach uchodził wobec Władzy Ludowej za kułaka, gospodarstwo rolne liczyło 11,80 ha ziemi, nie przynależał do żadnej partii, natomiast w czasie wojny był związany z Armią Krajową, co w sumie miało negatywne znaczenie w przyjęciu syna Tadeusza do wspomnianego wyżej Liceum oraz opinia dyrektora Szkoły Podstawowej, że ojciec posiada duże gospodarstwo rolne – to syn Tadeusz posiadający przeciętne zdolności może pracować w rolnictwie. W roku 1951 złożył egzamin do Liceum Biskupiego w Siedlcach, które w 1952 r. zostało przemianowane na Niższe Seminarium Duchowne, w którym nauka była prowadzona według programu szkół ogólnokształcących stopnia licealnego, jednak nie posiadało praw państwowych. Po złożeniu matury wewnętrznej w tymże Małym Seminarium Duchownym w roku 1955 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach.

Podczas studiów w Wyższym Seminarium Duchownym, po tzw. ”odwilży – 1956″ w kraju, uzyskał maturę państwową w roku 1957 w Korespondencyjnym Liceum Ogólnokształcącym w Siedlcach. Po V roku studiów w WSD przyjął święcenia diakońskie dnia 10.06.1960 roku, a w następnym roku po złożeniu egzaminów i ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych przyjął święcenia kapłańskie dnia 27.05.1961 roku w Siedlcach z rąk Ks. Biskupa dr Ignacego Świrskiego, ówczesnego Ordynariusza Diecezji Siedleckiej. Inkardynowany do Diecezji Drohiczyńskiej mocą Bulli Jana Pawła II ,,Totus Tuus Poloniae Populus” – 25.03.1992 roku.

 

Kolejne miejsca pracy

 

Wikariusz parafii Radzyń Podlaski -15.08.1961 – 06.07.1964 r, następnie Trzebieszów -07.07.1964 -02.08.1965 r. W roku 1965 J. E.  Ks. Bp. Dr Ignacy Świrski zezwolił ks. Tadeuszowi na podjęcie studiów na KUL-u i we wrześniu 1965 r. po złożeniu egzaminu został przyjęty na KUL – Wydział Filozofii Chrześcijańskiej specjalizacji filozoficzno-psychologicznej, o którą to specjalizację się ubiegał. Studia trwały cztery lata 1965 – 1969. Po uzyskaniu absolutorium i złożeniu egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną w dniu 13.03.1969 r. otrzymał dyplom magistra filozofii chrześcijańskiej w zakresie specjalizacji psychologii wychowawczej.

Po studiach wikariusz parafii Mokobody 02.04.1969 – 30.06.1969 r., następnie Sokołów Podlaski 01.07.1969 – 28.08.1972 r. i Siedlce – parafia św. Stanisława 29.08.1972 – 19.10.1977 r. W Sokołowie Podlaskim i Siedlcach pełni obowiązki wikariusza i prefekta, prowadzi katechezę w szkołach średnich, a w Siedlcach także konwersatoria ze studentami Wyższej Szkoły Rolniczo -Pedagogicznej. Tak w Sokołowie Podlaskim jak i w Siedlcach organizuje pielgrzymki na Jasną Górę i do innych Sanktuariów Maryjnych z ministrantami, z młodzieżą i dorosłymi, organizuje obozy formacyjno-wypoczynkowe dla młodzieży akademickiej. Na prośbę ks. Biskupa dra Jan Mazura – ordynariusza Diecezji Siedleckiej – Komisja Episkopatu Duszpasterstwa Akademickiego z decyzji Jego Eminencji Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego przewodniczącego KEP dnia 4.06.1974r. wydaje ks. mgr Tadeuszowi Osińskiemu – duszpasterzowi akademickiemu w Siedlcach, pozwolenie na odprawianie Mszy Świętych „sub divo” na obozach formacyjno-religijno-wypoczynkowych z młodzieżą pomaturalną i akademicką. W roku 1970 na zaproszenie byłych żołnierzy z Armii gen. Władysława Andersa wyjeżdża do Wielkiej Brytanii i przez trzy miesiące oprócz pracy duszpasterskiej wśród Polonii uczy się języka angielskiego i mieszka w Nottingham. Następnie przez krótki czas od 20.10.1977 do 04.11.1977 r. jest wikariuszem zarządcą [zgodnie z prawem narzuconym kościołowi przez państwo komunistyczne – Wydział ds. Wyznań] – parafii Próchenki, a od 05.11.1977 – 10.09.1980 r. jest administratorem parafii Próchenki, dekanat Łosice. Następnie wikariusz pomocnik parafii Huszlew od 11.09.1980 – 31.08.1981 r. i wikariusz zarządca parafii Huszlew – 01.09.1981 -23.09.1981 r., a następnie administrator czyli proboszcz parafii Huszlew od 24.09.1981 – 27.08.1987 r. i proboszcz parafii Łochów od 28.08.1987 do 31.08.2011 r.

Po reorganizacji terytorialnej administracji kościelnej z dnia 25.03.1992 r. przynależy do Diecezji Drohiczyn. Dnia 20.09.1993 r. J. E. Ks. Bp. Władysław Jędruszuk mianował ks. Tadeusza Osińskiego wykładowcą [profesorem] psychologii ogólnej i rozwojowej w WSD w Drohiczynie i pełnił tę funkcję do 01.10.2008 r. Przez 15 lat dojeżdżał raz w tygodniu z Łochowa do WSD w Drohiczynie i prowadził wykłady dla studentów z psychologii ogólnej i rozwojowej.

W czasie prac synodalnych członek komisji ds. nauki katolickiej i formacji chrześcijańskiej Pierwszego Synodu Diecezji Drohiczyńskiej, który trwał od 08.12.1994 – 24.05.1997 r. Dziekan Dekanatu Łochowskiego od 06.02.1995r. do 23.12.2011r.,członek Rady Kapłańskiej od 25.03.1998 – 25.03.2003r.; członek komisji ds. współpracy z BOR i policji Diecezjalnego Komitetu Organizacji Pielgrzymki Jana Pawła II do Drohiczyna od 20.06.1998r. do 10.06.1999r.; – Asystent Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Drohiczyńskiej od 01.09.2001 – 30.09.2007r. Przez sześć lat od 1992 do 1998r. w czasie wakacji przeważnie miesiąc sierpień urlop-zastępstwo i praca w parafii Poppenlauer i Rannungen – Bawaria – Niemcy. Cel wyjazdu do Niemiec – to pogłębić znajomość języka niemieckiego, poznać pracę duszpasterską w Niemczech i zarobić trochę pieniędzy. W roku 1994 przez lipiec i sierpień pobyt w Buffalo w Stanach Zjednoczonych na zaproszenie Ks. Prałata Czesława Melocha.

 

Tytuły i odznaczenia

 

Dnia 13.03.1969 r. uzyskuje magisterium z filozofii chrześcijańskiej w zakresie specjalizacji psychologiczno – pedagogicznej. Od dnia 06.12.1993r. kanonik honorowy Drohiczyńskiej Kapituły Katedralnej, a od dnia 23.09.2000 r. kapelan Jego Świątobliwości – potocznie prałat. Od 25.05.2002 r. kanonik gremialny Drohiczyńskiej Kapituły Katedralnej. Krzyż Papieski Diecezji Drohiczyńskiej – 06.01.2010 r.

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej dnia 23.09.1996r. wręcza legitymację Członka Nadzwyczajnego Armii Krajowej, a Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych dnia 08.05.2005r. odznacza medalem ,,Pro Memoria”. Dnia 09.09.1994 r. otrzymuje medal – 50-lecia erygowania parafii Niepokalanego Serca NMP i 50-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie, a dnia 25.09.2000 r. Medal „Mater Verbi” Redaktora Naczelnego Tygodnika „Niedziela” Ks. Infułata Ireneusza Skubisia, za aktywne propagowanie tego tygodnika mieszkańcom parafii Łochów. Dnia 17.08.2014 r. otrzymuje pamiątkowy medal i odznaczenie za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, a 16 stycznia 2016 r. jest kapelanem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Warszawa-Wschód. Na prośbę ŚZŻAK Okręgu Warszawa-Wschód Jan Józef Kasprzyk Szef Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych decyzją nr 1056/SU/17 z dnia 15.05.2017 r. odznaczył ks. Prałata Tadeusza Osińskiego medalem „Pro Patria”, a dn. 26.08.2017r. na Jasnej Górze w Częstochowie ks. Prałat otrzymał pamiątkowy medal z dedykacją: 

„Matka Boża Jasnogórska – Królowa Korony Polskiej –
Jubileusz 300-lecia Koronacji Cudownego Obrazu
1717 – Jasna Góra – 2017.”

Dn. 15.09.2019 Komitet Obchodów Miasta Łochowa nadaje medal pamiątkowy ustanowiony z okazji 50 – lecia Miasta Łochowa w uznaniu zasług dla Ks. Prałata Tadeusza Osińskiego za wkład i zaangażowanie w rozwój miasta oraz zasługi na rzecz jego mieszkańców.

W ramach Festiwalu Filmowego NNW – Niezłomni, Niepokorni, Wyklęci w Domu Kultury w Łochowie otrzymuje z rąk Prezesa NNW Arkadiusza Gołębiewskiego wyróżnienie nazwane „Drzwi do Wolności” dn. 23.10.2021 r.

Na prośbę ŚZŻAK Okręgu Warszawa Wschód Pan Minister Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych decyzją nr 223/SU/2022 z dn. 12.01.2022 r. w uznaniu zasług położonych na polu krzewienia postaw patriotycznych wyróżnił Ks. Prałata Tadeusza Osińskiego „Medalem Pro Bono Poloniae”. Dyplom „Medalu Pro Bono Poloniae” osobiście wręczył Księdzu  dn. 16.01.2022 r. w Łochowie z okazji uroczystej Mszy Św. w 75 r. śmierci Kapitana Hieronima Piotrowskiego, żołnierza Niezłomnego, Bohaterskiego, Wyklętego – zabitego przez grupę operacyjną UB i KBW z Węgrowa we wsi Brzóza, par. Jerzyska dn. 16.01.1947 r.

 

W resorcie oświaty

 

Przez całe życie kapłańskie od 1961r. jest katechetą; dnia 06.04.2000r. z mocy prawa otrzymał stopień nauczyciela mianowanego, a po odbyciu dziewięciomiesięcznego stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego w Resorcie Oświaty dn. 29.08.2001r. – Mazowiecki Kurator Oświaty nadaje ks. mgr Tadeuszowi Osińskiemu w ramach awansu zawodowego stopień nauczyciela dyplomowanego. Uroczystość wręczenia i przyjęcia dyplomu odbyła się w auli Liceum im. Bolesława Prusa w Siedlcach.

Kapituła Medalu Heleny i Ignacego Paderewskich w Łochowie w kategorii ,,Wychowawca – Przyjaciel Dzieci i Młodzieży” dnia 11.11.2006r. odznacza medalem Heleny i Ignacego Jana Paderewskich.

Z dniem 31.08.2011r. w 75r. życia zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego (kan.538 par.3.) został zwolniony z urzędu proboszcza parafii Łochów i przeniesiony do grona Księży Seniorów (emerytów) z zamieszkaniem w domu parafialnym w Łochowie. Jako emeryta Ośrodek Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Łochowie wykorzystuje przygotowanie psychologiczne Ks. Prałata Tadeusza Osińskiego i zatrudnia w tymże ośrodku Pomocy Społecznej od 01.09.2014 r. jako psychologa zlecając następujące prace:

  1. udzielanie porad w Punkcie Konsultacyjnym Pomocy Rodzinie w Urzędzie Miejskim w Łochowie dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków

  2. udzielanie porad rodzinom w/w osób

  3. prowadzenie terapii psychologicznej dla osób uzależnionych

  4. współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym. W/w zadania wykonuje solidnie i odpowiedzialnie.

Imieniny i urodziny obchodzi 28 października, gdyż rodzice nadali mu imię jakie w dniu urodzin obchodzi Kościół Katolicki, czyli wspomnienie św. Judy Tadeusza Apostoła, który jest patronem od spraw trudnych i beznadziejnych. Juda Tadeusz zaliczał się do pierwszych uczniów Pana Jezusa. Wszędzie z Nim podróżował i był świadkiem wielu cudów Pana Jezusa.