INTENCJE MSZALNE 19. – 25.12.2022 r.

PONIEDZIAŁEK
7.00 + Ryszarda Pielecha
7.00 + Wiktora Jałmużnę
7.00 + Andrzeja Zenona Kwiatkowskiego
7.00 + Leszka Kowalczyka (greg.)
18.00 + Elżbietę Łuniewską (8 r.), Henryka, Małgorzatę, Wiesława, Zbigniewa
18.00 + Tadeusza Pietrzaka

WTOREK
7.00 + Ryszarda Kuć
7.00 + Romana Siedleckiego
7.00 + Zofię Postek
7.00 + Zenona Kwiatkowskiego (30dz.)
18.00 Dziękcz. w 30 r. ślubu Jolanty i Piotra Góral
18.00 + Leszka Kowalczyka (greg.)

ŚRODA
7.00 + Romana Siedleckiego
7.00 + Mariannę Oniśk
7.00 + Leszka Kowalczyka (greg.)
18.00 + Edwarda i Stefanię Kowalczyków
18.00 + Stanisława Makowieckiego (25 r. ), zm. z rodz. Makowieckich i Księżaków

CZWARTEK
7.00 Dziękcz.-błag. z racji ur. i im. Ewy
7.00 + Józefę Stolarską
7.00 + Romana Siedleckiego
18.00 + Anastazję (r.) Aleksandra, Zbigniewa, Jacka, Piotra Kwiatkowskich
18.00 + Leszka Kowalczyka (greg.)

PIĄTEK
7.00 + Reginę Szymańską
7.00 + Wiktora Jałmużnę
7.00 + Halinę Kalisz (30 dz.)
7.00 + Leszka Kowalczyka (greg.)
18.00 Za dusze w Czyśćcu cierpiące
18.00 + Stefanię, Aleksandra i Janinę, Henryka i teściów

SOBOTA
7.00 Dziękcz. w 40 r. ślubu Bożeny i Stanisława Wyrębków
7.00 + Halinę (10 r.) i Wacława Egerów, zm. z rodz. i dusze w Czyśćcu cierp.
7.00 + Zdzisława (r.) i zm. z rodz. Suplickich i Karmanów
7.00 + Elę Markiewicz
7.00 + Leszka Kowalczyka (greg.)

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO
0.00 W intencji Parafian i gości
9.00 Dziękczynna w 61 r. Chrztu św. Brygidy Górniaczyk
9.00 + Henryka Kuczyńskiego
10.30 + Ryszarda Reka, zm. z Reków, Wysockich, Klukowskich, Boguszów i Cyrychów
10.30 + Wiesława Sulicha (1r.)
10.30 + Sylwestra Rejf, Edmunda, Anielę Rejf, Stanisława i Henrykę Grotkowskiego
12.00 Dziękczynno-błagalna i opiekę MB w r. ur. Agnieszki Sadolewskiej
18.00 + Leszka Kowalczyka (greg.)

PONIEDZIAŁEK – św. Szczepana
07:00 + Szczepana, Teresę Pióro, Zbigniewa, Julię Gabelskich
07:00 + Leszka Kowalczyka (greg.)
09:00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w 39 r. ślubu Joanny i Grzegorza
09:00 + Haliny i Mariana Biernatów
10:30 + Arkadiusza Jakubiaka (w dn. ur.)
12:00 Dziękczynno-błagalna w 50 r. ślubu Wiesławy i Wacława
18:00 + Zbigniewa i Eugeniusza Gajdów

Pałac 13:30 dziękczynno-błagalna w rocznicę ślubu Tadeusza i Janiny Sękowskich