INTENCJE MSZALNE 18 – 24.10.2021 r.

PONIEDZIAŁEK Święto Św. Łukasza Ewangelisty
7.00 + Zdzisława Zdanowskiego (greg.)
7.00 + Zofię, Stefana, Janusza Krzyckich i zm. z rodz. Krzyckich i Czubów
7.00 + Józefa Bieńka
18.00 + Jana Wróblewskiego (30 r.) i Helenę
18.00 + Helenę Polkowską (12 r.) i zm. z rodz. Polkowskich i Mielczarczyków

WTOREK
7.00 + Juliannę i Mariana Starzyńskich, Czesławę i Eugeniusza Dybowskich
7.00 + Józefa Bieńka
7.00 + Ireneusza Rogalę
18.00 + Zdzisława Zdanowskiego (greg.)
18.00 + Stanisława (38 r.), Jadwigę, Aleksandrę, Hieronima Wierzchołowskich, Annę, Olę, Ks. Piotra Jelinka, ks. Jerzego Syryjczyka

ŚRODA Św. Jana Kantego
7.00 + Zdzisława Zdanowskiego (greg.)
7.00 + Józefa Bieńka
7.00 + Ryszarda Falkowskiego (9 r.), zm. z rodz. Falkowskich i Uścińskich
18.00 + Jacka Bieńka (1 r.)
18.00 + Leszka Chrzanowskiego (r.)

CZWARTEK
7.00 + Sławomira Polewskiego (2 r.)
7.00 + Józefa Bieńka
7.00 Dziękcz.-błag. w dn. imienin Urszuli Kubis
18.00 + Zdzisława Zdanowskiego (greg.)
18.00 + Jacka Bieńka (1 r.)
18.00 +Kazimierę i Stanisława Zacha, Andrzeja, Leonię, Czesława Wojciechowskich, Andrzeja Zachów

PIĄTEK Św. Jana Pawła II
7.00 + Zdzisława Zdanowskiego (greg.)
7.00 + Zofię i Tadeusza, Bronisławę i Stefana Jarosów
7.00 + Józefa Bieńka
7.00 + Bogdana Fabisiaka (30 dz.)
18.00 Dziękcz.-błag. w 18 r. ur. Nikoli Papaj
18.00 Dziękcz.-błag. w 26 r. ślubu Anny i Leszka

SOBOTA
7.00 + Zdzisława Zdanowskiego (greg.)
7.00 + Bogdana Ziółkowskiego (zam. członkinie KŻR z ul. Małej)
7.00 Dziękcz.-błag. w 1 r. ślubu Grzegorza i Moniki Kić
16.00 Sakrament małżeństwa (PAŁAC)
18.00 Dziękcz.-błag. w 75 r. ur. Tadeusza Kopani
18.00 Dziękcz.-błag. w 55r. ślubu Wandy i Wojciecha Kowalczyków

30 NIEDZIELA ZWYKŁA Początek Tygodnia Misyjnego
7.00 + Sławomira i Stanisławę Polewskich
7.00 + Marię Murawską
9.00 + Zdzisława Gąsiora (3 r.)
9.00 + Bogusławę (3 r.) i Stanisława Łoń
10.30 Dziękcz.-błag. w 40 r. ślubu Małgorzaty i Andrzeja Wikłów
12.00 Dziękcz.-błag. w 55 r. ślubu Zuzanny i Eugeniusza Pieńkosów
19.00 + Zdzisława Zdanowskiego (greg.)