INTENCJE MSZALNE 10 – 16.10.2022 r.

PONIEDZIAŁEK
7.00 + Julię Mech
7.00 + Jolantę Zielińską (30 dz.)
7.00 Za dusze w Czyśćcu cierpiące
7.00 W intencji Parafian
18.00 + Sławomira Polewskiego (greg.)
18.00 + Helenę i Władysława Romanków, Jana Wierzchołowskiego

WTOREK
7.00 + Sławomira Polewskiego (greg.)
7.00 + Alinę Rudo (ur.)
7.00 Dziękcz-błag. w r. ślubu Moniki i Piotra Kołodziejskich
18.00 + Czesława Kupca i zm. z rodz.
18.00 Dziękcz. – błag. w 8 r. ur. Antosia Kowalskiego z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski dla rodziców i rodzeństwo

ŚRODA
7.00 + Wiesławę i Kazimierza Borsów, Mariannę Bożycką i Eugeniusza Wardzińskiego
7.00 + Jakuba Żurańskiego i Marka Marsickiego, dusze w Czyśćcu cierpiące
7.00 Dziękcz. w int. KŻR Św. Antoniego z ul. Węgrowskiej
18.00 + Sławomira Polewskiego (greg.)
18.00 + Feliksę Bielecką (r.) i zm. rodziców

CZWARTEK     Bł. Honorata Koźmińskiego
7.00 + Jana Szczapę
7.00 + Bogdana Rychlika
7.00 + Sławomira Polewskiego (greg.)
18.00 + Teresy Wierzba
18.00 + Artura Pełkę

PIĄTEK
7.00 + Janusza Skolimowskiego
7.00 + Wiktora Kasprzyckiego, Bolesławę Kulbicką, Annę, Honoratę, Władysława, Helenę Roguskich
7.00 Dziękcz.-błag. w 11 r. ślubu Marii i Zbigniewa
18.00 + Sławomira Polewskiego (greg.)
18.00 + Zofię Łuniewską (r.)

SOBOTA     Św. Teresy od Jezusa
7.00 + Sławomira Polewskiego (greg.)
7.00 + Reginę Siuchtę (6 r.) zm. z rodz. Siuchtów i Balów
7.00 Dziękcz-błag. w 18 r. ur. Wojciecha
18.00 + Marię Murawską
18.00 + Kazimierę, Stanisława i Cecylię, Andrzeja Zachów, Andrzeja, Wojciechowskiego i zm. z rodz.
18.00 W intencji Rodziców, którzy utracili swoje dzieci

29 NIEDZIELA ZWYKŁA
7.00 + Halinę i Ryszarda, Leokadię, Józefa Bakłanow, Jadwigę Jabłonka i Wacława Wyszyńskiego
7.00 + Sławomira Polewskiego (greg.)
9.00 + Annę i Stanisława Łojków, Anielę Balę i zm. z rodz. Łojków i Sasinów
9.00 Dziękcz-błag. w 33 r. ślubu Ewy i Krzysztofa
10.30 + Lesława Sówkę, rodz. obojga stron, Zofię Grądzką
12.00 Dziękcz-błag. w 40 r. ślubu Danuty i Dariusza Podgórskich
13.30 PAŁAC: W intencji Patrafian
19.00 + Adama Sadomskiego (9 r.)