CMENTARZ

Regulamin wewnętrzny Cmentarza parafialnego w Łochowie Bardzo prosimy opiekunów miejsc grobowych nabytych do roku 2002 o ponowienie dysponentury grobu bądź ustanowienie nowego dysponenta grobu. Wszystkie groby, które nie będą miały dysponenta sukcesywnie będą likwidowane. 1. Cmentarz w Łochowie jest cmentarzem katolickim działającym w oparciu o przepisy prawa kanonicznego, ustawy o cmentarzach i chowaniu czytaj więcej...